Trwają prace na ułatwieniami dla firm. To jedna z obietnic nowego rządu

Trwają prace na ułatwieniami dla firm. To jedna z obietnic nowego rządu

Przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy Źródło: Shutterstock
Trwają prace nad pierwszym pakietem deregulacyjnym dla polskich przedsiębiorców, który wprowadzi znaczące ułatwienia i zostanie poddany obradom Sejmu na przełomie roku.

Trwają intensywne prace nad pierwszym pakietem deregulacyjnym, który ma na celu wprowadzenie znaczących ułatwień dla polskich przedsiębiorców. Projekt ten, będący częścią sztandarowych obietnic koalicyjnego rządu, zakłada daleko idące zmiany w przepisach prawa gospodarczego.

Pakiet deregulacyjny

Pierwszy pakiet deregulacyjny przeszedł już etap konsultacji społecznych, które odbyły się na początku kwietnia bieżącego roku. Obecnie trwają dalsze prace nad projektem, który ma być poddany uzgodnieniom międzyresortowym w okresie wakacyjnym. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), odpowiedzialne za opracowanie nowych przepisów, planuje wprowadzenie pakietu pod obrady Sejmu na przełomie tego i przyszłego roku, z półrocznym vacatio legis, aby przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do zmian.

Kluczowe rozwiązania

Pakiet deregulacyjny zawiera blisko 50 rozwiązań w 35 ustawach, w tym m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz Kodeksie cywilnym. Celem tych zmian jest stworzenie bardziej przyjaznego środowiska prawnego i instytucjonalnego dla polskich firm. Wśród najważniejszych propozycji znajdują się:

  • Cyfrowe umowy leasingowe: Wprowadzenie możliwości zawierania umów leasingowych w formie elektronicznej.
  • E-weksel: Elektroniczny weksel, który ułatwi obrót gospodarczy.
  • Skrócenie czasu kontroli: Zmniejszenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do sześciu dni.
  • Procedury online: Możliwość prowadzenia rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą w formie online.
  • Przejrzystość kontroli: Obowiązek doręczenia przedsiębiorcy wstępnej listy informacji i dokumentów przed rozpoczęciem kontroli.

Dr Mariusz Filipek, pełnomocnik ministra rozwoju ds. deregulacji i dialogu gospodarczego, podkreśla, że odczucia wśród przedsiębiorców są bardzo pozytywne. Pakiet deregulacyjny jest konsultowany na bieżąco z przedstawicielami biznesu oraz różnymi organizacjami przedsiębiorców i pracodawców. Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą zaskakiwani zmianami, co ma kluczowe znaczenie dla stabilności prowadzenia działalności gospodarczej.

MRiT nie zamierza poprzestać na pierwszym pakiecie. Plany obejmują już przygotowanie kolejnych pakietów deregulacyjnych, które mają jeszcze bardziej ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Drugi pakiet ma zostać zaprezentowany na przełomie lipca i sierpnia tego roku.

Pierwszy pakiet deregulacyjny to krok w kierunku stworzenia bardziej przyjaznego i przewidywalnego otoczenia prawno-instytucjonalnego dla polskich przedsiębiorców. Zawiera on szereg istotnych ułatwień, które mają na celu zarówno uproszczenie procesu zakładania firmy, jak i jej dalszy rozwój. Oczekuje się, że wprowadzenie tych zmian przyniesie pozytywne efekty dla całego sektora biznesowego w Polsce.

Czytaj też:
Firmy mają problem z rekrutacją. Powód? Zbyt wysokie wymagania finansowe kandydatów
Czytaj też:
Przedsiębiorcy na zakupach. Samochody dostawcze schodzą jak świeże bułeczki

Opracował:
Źródło: WPROST.pl