Na problemy gospodarcze wolny handel

Na problemy gospodarcze wolny handel

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ogromną przeszkodę – głównie w małym handlu przygranicznym – stanowi wszechobecna korupcja i biurokracja 123RF
W Afryce o wiele łatwiej jest handlować z Europą czy Azją niż z sąsiadem. W obliczu sięgających miliardów dolarów strat spowodowanych ogromnymi barierami handlowymi na kontynencie afrykańscy liderzy proponują utworzenie w 2017 r. strefy wolnego handlu. Pomysł może spodziewać się wsparcia Banku Światowego.
Podczas gdy kryzys strefy euro może kosztować Afrykę utratę nawet 1,3 proc. wzrostu gospodarczego, podziały między regionami stają się coraz bardziej widoczne. I coraz bardziej kosztowne. Jak twierdzą autorzy opublikowanego  przez Bank Światowy raportu 'De-Fragmenting Africa: Deepening Regional Trade Integration in Goods and Services', 'kiedy niepewność ogarnia światową gospodarkę, a na rynkach Europy i Ameryki Północnej panuje stagnacja, ogromne możliwości związane z handlem między sąsiadującymi ze sobą państwami afrykańskimi pozostają niewykorzystane'.

Ogromną przeszkodę ? głównie w małym handlu przygranicznym ? stanowi wszechobecna korupcja i biurokracja. Przykładem jest sieć supermarketów, która każdego tygodnia wydaje 20 tys. dol. na zdobycie wszystkich potrzebnych pozwoleń na międzynarodową dystrybucję swoich towarów. Liczba tych dokumentów może sięgać nawet 1,6 tys. na każdą dostawę. ? Brak koordynacji między ministerstwami i państwowymi nadzorcami jest również źródłem znaczących opóźnień, zwłaszcza jeśli chodzi o pozwolenia na handel nowymi produktami. Np. zdobycie pozwolenia na eksport do Zambii przetworzonej wołowiny i wieprzowiny zabrało pewnemu handlarzowi z południowej Afryki 3 lata ? komentują Paul Brenton i Gozde Isik, współautorzy raportu.

Raport zaznacza, że taka sytuacja pozbawia Afrykę nowych źródeł wzrostu gospodarczego, nowych miejsc pracy czy wreszcie możliwości zmniejszenia biedy ? korzyści, które stały się widoczne w państwach Azji Południowo-Wschodniej, gdy te zdecydowały się na pogłębianie integracji gospodarczej. Co zatem należy zrobić? Według Banku Światowego konieczne jest wprowadzenie ułatwień w małym handlu przygranicznym, który zwiększyłby mobilność mieszkańców tych terenów i pomógłby wydostać się z biedy, uproszczenie procedur imigracyjnych czy promowanie handlu nie tylko produktami, ale także usługami. ? Wyobraźmy sobie korzyści płynące z pozwolenia afrykańskim lekarzom, pielęgniarkom, nauczycielom, inżynierom czy prawnikom na pracę w każdym miejscu na kontynencie. Ale leży to tylko i wyłącznie w gestii państw ? twierdzi Marcelo Giugale, dyrektor ds. ograniczania biedy i zarządzania gospodarczego w Afryce z Banku Światowego.

Sam Bank Światowy wspiera integrację regionalną w Afryce poprzez realizowanie opracowanej w marcu 2011 r. nowej strategii dla tego kontynentu. Do lipca 2011 r. kwota wydana na inwestycje związane z integracją sięgnęła 4,2 mld dol., a w tym roku wzrośnie do 5,7 mld. Jednak aby zobaczyć ich wymierny efekt, konieczne jest zaangażowanie samych zainteresowanych.
 0

Czytaj także