PZU radykalnie tnie zatrudnienie

PZU radykalnie tnie zatrudnienie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Władze PZU podpisały porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych. Restrukturyzacja ma objąć w sumie 955 osób.
W samym PZU wypowiedzenia zmieniające warunki pracy ma otrzymać 518 pracowników. Jeśli ich nie przyjmą, zostaną zwolnieni. 369 pracowników natomiast otrzyma definitywne wypowiedzenia.

Z kolei w PZU Życie wypowiedzeniami zmieniającymi warunki pracy ma zostać objętych 115 osób, a 76 pracowników ma zostać zwolnionych.

Jak podaje PZU w komunikacie, obecnie nie jest w stanie przedstawić informacji na temat oszczędności, jakie ma przynieść restrukturyzacja. Trwa ona już od 2009 r. Do tej pory pracę w PZU straciło blisko 3,6 tys. osób.