Mars otwiera Globalne Centrum ds. Bezpieczeństwa Żywności i zaprasza do współpracy

Mars otwiera Globalne Centrum ds. Bezpieczeństwa Żywności i zaprasza do współpracy

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

Ośrodek prowadzący badania przedkonkurencyjne oraz szkolenia będzie szukał odpowiedzi na globalne wyzwania związane z bezpieczeństwem żywności

Firma Mars, Incorporated otworzyła pod koniec września Globalne Centrum ds. Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Safety Center, GFSC). Jest to pierwszy tego rodzaju ośrodek badań przedkonkurencyjnych (pre-competitive research) i szkoleń, którego celem jest zwiększanie globalnych standardów bezpieczeństwa żywności we współpracy z takimi podmiotami, jak rządy, ośrodki akademickie, urzędy regulacyjne oraz przedsiębiorstwa. GFSC będzie zajmować się globalnymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa żywności, co ma prowadzić do zapewnienia lepszego dostępu do odżywczych produktów spożywczych, zmniejszeniu marnotrawstwa żywności oraz zapewnieniu ogólnego wzrostu poziomu życia.

Globalne Centrum ds. Bezpieczeństwa Żywności to warta 15 milionów dolarów inwestycja, będąca rezultatem wieloletnich badań i jednocześnie spełniająca zobowiązanie firmy Mars do wspólnej pracy z wiodącymi światowymi ekspertami w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia kolejnym pokoleniom. W roku 2014 Mars wspólnie z Uniwersytetem Kalifornijskim w Davis utworzył Instytut Innowacji dla Żywności i Zdrowia. Jest to nowego typu partnerstwo publiczno-prywatne stanowiące katalizator dla bardzo potrzebnych innowacji na styku żywności, rolnictwa i zdrowia.

Grant Reid, prezes firmy Mars, stwierdził: ,,Bezpieczeństwo żywności jest problemem globalnym, który dotyczy nas wszystkich: przedsiębiorców, rządów, naukowców i ludności całego świata. Współpraca jest jedyną drogą, która pozwala nam rozwinąć nasze działania na dużą skalę i osiągnąć ostateczny cel, którym jest zwiększenie dostępu do wartościowej żywności dla miliardów ludzi na całym świecie".

Globalne Centrum ds. Bezpieczeństwa Żywności będzie zajmowało się głównie badaniami przed-konkurencyjnymi i rozwiązaniami wspomagającymi współpracę, wykorzystując do tego celu wiedzę i doświadczenie ponad 60 partnerów w zakresie nowatorskich, zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk dotyczących bezpieczeństwa żywności. Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme - WFP), Globalny Sojusz na rzecz Lepszego Odżywiania (Global Alliance for Improved Nutrition - GAIN), Partnerstwo na rzecz Kontroli Aflatoksyn w Afryce (Partnership for Aflatoxin Control in Africa - PACA) oraz Konsorcjum firm IBM i Mars na rzecz Sekwencjonowania Łańcucha Dostaw Żywności (IBM/Mars Consortium for Sequencing the Food Supply Chain) to tylko przykłady organizacji, z którymi Mars nawiązał współpracę, z myślą o rozwiązaniu problemu wyżywienia globalnej populacji, która zgodnie z przewidywaniami do roku 2050 ma  liczyć 9 miliardów ludzi.

David Crean, szef personalny globalnego działu badań i rozwoju w firmie Mars, powiedział: ,,W odróżnieniu od ośrodków badań i rozwoju lub centrów innowacji mających na celu tworzenie i udoskonalanie produktów nasze Globalne Centrum ds. Bezpieczeństwa Żywności jest nowoczesną placówką, która prowadzi zaawansowane badania dotyczące bezpieczeństwa żywności oparte na współpracy oraz udostępnia wyniki badań przed-konkurencyjnych. Jesteśmy przekonani, że chcąc zapewnić następnym pokoleniom dostęp do bezpiecznych i wartościowych produktów, musimy wspólnie rozwijać programy zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz tworzyć solidne i zrównoważone łańcuchy dostaw".

Znajdujące się na północ od Pekinu, w miejscowości Huairou w Chinach, Globalne Centrum ds. Bezpieczeństwa Żywności będzie zatrudniać ok. 30 stałych pracowników prowadzących badania i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa żywności, a ponadto zaoferuje stanowiska czasowe naukowcom pochodzącym z ośrodków akademickich oraz urzędów regulacyjnych. Mars wybrał lokalizację nie tylko ze względu na ważną rolę Chin na globalnym rynku, lecz także z uwagi na fakt, że w regionie tym realizuje się wiele inicjatyw naukowych, dotyczących dostaw i bezpieczeństwa żywności. W budynku GFSC znajdą się chemiczne i mikrobiologiczne laboratoria analityczne, pomieszczenia służące do szkoleń interaktywnych oraz sala konferencyjna. Globalne Centrum ds. Bezpieczeństwa Żywności w celu wspierania wysiłków innych badaczy będzie promować wyniki swojej pracy za pośrednictwem forów naukowych oraz wydarzeń i platform medialnych.    

  


dostarczył infoWire.pl
 

Czytaj także