ERGO Hestia otwiera własny gabinet rehabilitacji dla poszkodowanych

ERGO Hestia otwiera własny gabinet rehabilitacji dla poszkodowanych

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło:InfoWire.pl

ERGO Hestia dla osób najciężej poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych otworzyła gabinet do rehabilitacji neurologicznej. Poszkodowanymi opiekują się specjaliści z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym oraz specjalistycznej kliniki Neurosana. To pierwszy taki gabinet w Polsce prowadzony przez ubezpieczyciela.

Podczas sesji terapeutycznych obok tradycyjnych metod stosowane są nowatorskie techniki rehabilitacyjne, do których należą między innymi terapia chodu z wykorzystaniem jednego z najnowocześniejszych urządzeń do rehabilitacji - egzoszkieletu oraz manualna forma leczenia - terapia czaszkowo-krzyżowa.

Zespół fizjoterapeutów stanowią wykfalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, posiadający certyfikaty upoważniające do prowadzenia różnorodnych form terapii. W zakresie doradztwa medycznego i wsparcia diagnostycznego współpracują oni na stałe z lekarzami wielu specjalności, min. neurologami, urologami czy radiologami.

- Uruchomienie własnego gabinetu to kolejny krok w rozwoju ERGO Hestii i Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym - mówi Barbara Stachowicz, Prezes Centrum. Swoim podopiecznym oferujemy optymalne warunki do terapii oraz najnowocześniejsze metody rehabilitacyjne, które mają pomóc im w jak najszybszym powrocie do sprawności fizycznej. Rehabilitacja poszkodowanych prowadzona jest również we współpracy z najbliższym otoczeniem pacjenta. Tutaj osoby najbliższe dowiadują się, w jaki sposób otoczyć opieką osobę rehabilitowaną, zarówno w zakresie terapii, jak również czynności życia codziennego - podkreśla Barbara Stachowicz.

Szkody osobowe stanowią dziś w Polsce ok. 12 proc. ogółu szkód z tytułu OC komunikacyjnego oraz 30 proc. ich wartości. Bardzo często angażują one znaczne środki, są złożone i potencjalnie generują bardzo wysokie wypłaty ubezpieczycieli - milionowe odszkodowania nie są rzadkością. Obserwując trendy w innych państwach Unii Europejskiej można założyć, że zarówno liczba zgłaszanych szkód, jak i ich wartość będą rosły.

ERGO Hestia już w 2009 roku utworzyła wyjątkowe Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym. Jest to jednostka dedykowana osobom najciężej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, która w swojej pracy wychodzi daleko poza standardowe działania w tym obszarze, oferując kompleksowe programy rehabilitacyjne i przystosowawcze, wsparcie i holistyczną opiekę nad poszkodowanymi. 

Pomoc udzielona za pośrednictwem Centrum pozwoliła powrócić do sprawności ponad 120 osobom poważnie poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. W ten sposób ERGO Hestia wyznaczyła nowe standardy w opiece nad poszkodowanymi.


dostarczył infoWire.pl