PZU publikuje raport społeczny za lata 2013-2014

PZU publikuje raport społeczny za lata 2013-2014

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło:InfoWire.pl

PZU opublikował trzeci już ,,Raport odpowiedzialności społecznej". W dokumencie za lata 2013-2014 znajdziemy szeroki zakres problemów etycznych, społecznych oraz związanych z ochroną środowiska, na które odpowiada PZU w ramach swojej działalności biznesowej. Publikację przygotowano zgodnie z najnowszą wersją międzynarodowego standardu raportowania ,,Global Reporting Initiative".

PZU kładzie duży nacisk na prowadzenie biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny. Raport został przygotowany z myślą o przedstawieniu kompleksowych i rzetelnych informacji o zaangażowaniu i osiągnięć ubezpieczyciela w tym obszarze.

- Jako największa firma ubezpieczeniowa w Europie Środkowej i Wschodniej zdajemy sobie sprawę ze skali naszego oddziaływania na gospodarkę i społeczeństwo. Grupa PZU to miliony klientów i tysiące pracowników. Naszą odpowiedzialność rozumiemy głównie przez pryzmat działań skierowanych do tych dwóch grup. Chcemy wdrażać rozwiązania, które pomogą naszym klientom czuć się traktowanymi fair i profesjonalnie, a pracownikom stwarzać warunki pracy i rozwoju odpowiadające ich potrzebom oraz wpływające na ich zaangażowanie. Chcemy też skutecznie monitorować i maksymalizować nasz pozytywny wpływ na jakość życia społecznego i kondycję gospodarki, których jesteśmy istotną częścią - przekonuje Andrzej Klesyk, prezes PZU. - W PZU kwestie pozafinansowe jak etyka, kwestie pracownicze czy jakość obsługi klienta stanowią integralną część Strategii 3.0. Raport odpowiedzialnego biznesu pozwala nam komunikować postępy w przejrzysty sposób. Pokazuje nie tylko nasze podejście, ale konkretne wskaźniki wynikowe.

Najwyższe standardy obowiązujące w Grupie PZU w zakresie CSR potwierdza m.in. obecność w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie ,,RESPECT Index" oraz w składzie indeksu zrównoważonego rozwoju CEERIUS. Od 5 lat PZU, jako jedyna firma z branży ubezpieczeniowej w Polsce, raportuje dane pozafinansowe.

Nad tegoroczną edycją opracowania pracowało 160 osób. Grono specjalistów stanowili przedstawiciele kadry zarządzającej, menadżerowie, pracownicy kluczowych jednostek organizacyjnych, a także interesariusze zewnętrzni. Wszystkie zainteresowane osoby brały udział w kolejnych etapach definiowania aspektów raportowania oraz w procesie weryfikowania i dostarczania danych ilustrujących poszczególne obszary działalności.

,,Raport odpowiedzialności społecznej PZU za lata 2013-2014" dostępny jest na stronie https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-sa.


dostarczył infoWire.pl