Sojusz dla Młodych dołącza do Europejskiego Paktu na Rzecz Młodzieży

Sojusz dla Młodych dołącza do Europejskiego Paktu na Rzecz Młodzieży

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

Aby zwiększyć szanse młodzieży na rynku pracy, a w szczególności poprawić dostęp do ofert pracy, praktyk oraz staży, Nestlé i powołany przez firmę Sojusz dla Młodych (ang. Alliance for YOUth) przyłączyli się w charakterze współinicjatorów do ogłoszonego dziś w Brukseli Europejskiego Paktu na Rzecz Młodzieży (ang. European Pact for YOUth).

7 milionów ludzi poniżej 25. roku życia w całej Europie to osoby nieaktywne zawodowo - nie mają pracy, nie kształcą się ani nie odbywają praktyk zawodowych. Europejski Pakt na Rzecz Młodzieży to stworzona przez Komisję Europejską oraz CSR Europe platforma do współpracy firm, organizacji młodzieżowych, instytucji edukacyjnych i innych zainteresowanych stron, której celem jest zmniejszenie dysproporcji w zakresie umiejętności i zwiększenie szans zatrudnienia młodzieży.

Sojusz dla Młodych jako część Europejskiego Paktu na Rzecz Młodzieży skupi się na tworzeniu dualnych systemów nauczania w Europie, łączących edukację formalną z praktyką zawodową. Celem jest dostosowanie programów nauczania i umiejętności młodych ludzi do wymogów i realiów rynku pracy.

Sojusz dla Młodych to grupa prawie 200 firm zmobilizowanych przez Nestlé, aby pomóc młodym Europejczykom znaleźć pracę. Sojusz zobowiązał się do stworzenia 100 000 możliwości zatrudnienia do 2017 roku. Już w pierwszym roku działania zrealizowano połowę tego celu - z szans zatrudnienia skorzystało w całej Europie już 50 000 młodych osób, w tym ponad 1000 stworzyła firma Nestlé w Polsce. W naszym kraju do partnerstwa w Sojuszu dla Młodych przystąpiło 10 partnerów biznesowych Nestlé.

- Sednem Inicjatywy Na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych ,,Nestlé needs YOUth" jest promowanie kulturowych zmian w edukacji młodzieży w kierunku dualnego systemu nauczania. Miałby być on oparty na współpracy szkolnictwa i biznesu. Europejski Pakt na Rzecz Młodzieży pomoże wykreować wykwalifikowane kadry i przysłuży się walce z bezrobociem młodzieży - powiedział Luis Cantarell, wiceprezes Nestlé S.A. i jeden z inicjatorów Europejskiego Paktu na Rzecz Młodzieży.


dostarczył infoWire.pl