Pracownicy Providenta zrealizowali już ponad 450 lokalnych projektów

Pracownicy Providenta zrealizowali już ponad 450 lokalnych projektów

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło:InfoWire.pl

Provident - największa firma pożyczkowa w Polsce, już od 9 lat dofinansowuje inicjowane przez swoich pracowników projekty na rzecz lokalnych społeczności. W program ,,Tak! Pomagam" co roku angażuje się blisko 1000 pracowników-wolontariuszy. Niedługo ruszy jubileuszowa, 20 edycja.

Ogólnopolski program wolontariatu pracowniczego ,,Tak! Pomagam" to autorski projekt Providenta, który jest nieprzerwanie realizowany od 2006 roku. Powstał w odpowiedzi na wyraźne sygnały ze strony pracowników i doradców klienta, którzy angażowali się w lokalne działania i mieli coraz więcej pomysłów oraz chęci do pracy na rzecz rozwoju swoich społeczności W projekty wolontariatu, angażują się nie tylko pracownicy i doradcy klienta, ale także ich rodziny i sympatycy wolontariatu.

Zespół Providenta to blisko 11 000 osób, pracujących na terenie całej Polski. To duże rozproszenie jest wyzwaniem organizacyjnym, ale pozwala na bliski kontakt nie tylko z klientami, ale także ze społecznościami lokalnymi. Zarówno pracownicy, jak i doradcy klienta doskonale wiedzą, kto w ich okolicy potrzebuje pomocy.

Świadomość lokalnych problemów oraz zaangażowanie firmowych wolontariuszy to podstawa sukcesu programu ,,Tak! Pomagam". Bardzo istotne jest to, że wolontariusze sami wybierają beneficjentów, którym pomagają. Firma nie narzuca ani adresatów wsparcia, ani sposobu realizacji projektów - mówi Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. CSR Provident Polska.

Co roku w ramach ,,Tak! Pomagam" odbywają się dwie edycje programu, podczas których pracownicy i doradcy klienta zgłaszają swoje projekty. Spośród złożonych wniosków Rada Programowa wybiera kilkadziesiąt projektów wolontariackich. Oceniając i wybierając najlepsze projekty Rada bierze pod uwagę faktyczną pracę i zaangażowanie pracowników i przedstawicieli firmy, poświęcony czas i wkład pracy, liczbę osób biorących udział w projekcie oraz długofalowość, czyli szanse kontynuacji podjętych działań w przyszłości.

Zgłoszone projekty obejmują działania skierowane zarówno do starszych, jak i najmłodszych. Wsparcie otrzymują m.in. podopieczni domów dziecka, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz kluby sportowe, szkoły i przedszkola. Pomoc obejmuje różnorodne formy wsparcia: od remontów wnętrz, placów zabaw, po organizację wycieczek, ciekawych wydarzeń dla dzieci i młodzieży oraz warsztatów i szkoleń dla dorosłych. Na realizację najlepszych propozycji firma przekazuje granty finansowe. Wszyscy wolontariusze są dodatkowo ubezpieczeni oraz otrzymują wsparcie organizacyjne od firmy.

Do tej pory odbyło się 19 edycji, w trakcie których zostało zrealizowanych 456 projektów na terenie całej Polski. W każdą edycję angażuje się ponad 400 pracowników, w tym członkowie zarządu firmy. W sumie na przeprowadzenie projektów ze wszystkich edycji firma przekazała już blisko 1,5 mln zł.

Provident od dziewięciu lat z powodzeniem inspiruje swoich pracowników i doradców do pomagania. Z każdym rokiem zgłoszeń jest więcej, rośnie również liczba zaangażowanych pracowników - wolontariuszy - mówi Agnieszka Krajnik. Cieszy nas fakt, że nasi pracownicy i doradcy klienta tak chętnie angażują się w inicjatywy wolontariackie. Są także bardzo aktywni w docieraniu do osób i instytucji, które potrzebują pomocy. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są praktycznie od podstaw, dzięki poświęceniu i zaangażowaniu osób, które chcą nieść pomoc innym - dodaje.

Projekty Tak! Pomagam ocenia niezależna Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele NGOs oraz firmowych wolontariuszy. W roku 2011 Provident otrzymał wyróżnienie Europejskich Nagród Wolontariatu Pracowniczego, za wieloletnią pracę na rzecz promocji i rozwoju idei wolontariatu pracowniczego. Program ,,Tak! Pomagam" był przedmiotem badań studentów i kadry akademickiej zarówno w Polsce, jak i za granicą m.in. ze Szkoły Biznesu i Nauk Społecznych w Aarhus w Danii (School of Business and Social Science). Partnerem programu ,,Tak! Pomagam" jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, organizacja wspierająca działania wolontariackie i wolontariuszy.

Więcej na stronie: http://media-provident.pl/pr/305014/pracownicy-providenta-zrealizowali-juz-ponad-450-lokalnych-projektow


dostarczył infoWire.pl