GPW rozpoczyna publikację indeksu giełd regionu Trójmorza. „Ma szanse stać się gospodarczym sercem Europy”

GPW rozpoczyna publikację indeksu giełd regionu Trójmorza. „Ma szanse stać się gospodarczym sercem Europy”

Siedziba warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
Siedziba warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Źródło: Fotolia
Giełdy z regionu Trójmorza podpisały list intencyjny w sprawie uruchomienia nowego indeksu – CEEplus. Indeks będzie obejmował największe i najbardziej płynne spółki notowane na poszczególnych rynkach Grupy Wyszehradzkiej, Chorwacji, Rumunii i Słowenii.

Prezesi giełd z Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier), Chorwacji, Rumunii i Słowenii podpisali list intencyjny dotyczący rozpoczęcia publikacji nowego indeksu giełd z regionu Trójmorza – CEEplus. Uruchomienie indeksu zostało oficjalnie ogłoszone, w obecności Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, w trakcie panelu „Utworzenie wspólnego indeksu giełdowego dla regionu Trójmorza – szanse i korzyści” podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) będzie odpowiadać za kalkulację i publikację indeksu.

– Uruchomienie wspólnego indeksu giełdowego dla firm działających w państwach grupy V4 oraz Chorwacji, Rumunii i Słowenii to ważny krok w kierunku pogłębienia współpracy regionalnej i jednocześnie otwarcia regionu na świat. Trójmorze ma szanse stać się gospodarczym sercem Europy. Podczas gdy Unia Europejska przechodzi kryzys spowolnienia, Europa Środkowa dysponuje potencjałem, który jeszcze nie został w pełni wykorzystany. Narzędzie, jakim będzie indeks CEEplus zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu i pozwoli nam rozwijać się w jeszcze szybszym tempie – podkreślił Prezes Rady Ministrów

– Współpracę w ramach Inicjatywy Trójmorza zainicjował sektor publiczny, jednak jej powodzenie w dużej mierze zależeć będzie od zaangażowania inwestorów prywatnych. Uruchomienie nowego indeksu – CEEplus – jest dla nich czytelnym sygnałem, że drzwi do inwestycji są szeroko otwarte. O wartości rynku Trójmorza i zapotrzebowaniu na kapitał niech świadczy to, że nakłady na same tylko inwestycje infrastrukturalne w regionie do 2030 r. powinny wynieść od 200 mld do nawet 1,1 biliona euro. Jeśli ktoś pokusiłby się o stworzenie inwestycyjnej mapy świata, my dzisiaj wbilibyśmy w nią bardzo widoczną pinezkę – powiedział Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju.

Udział spółek w indeksie

W portfelu indeksu znajdzie się ponad 100 najbardziej płynnych spółek notowanych na rynkach regulowanych giełd z regionu Europy Środkowo-Wschodniej: Bratysławie, Bukareszcie, Budapeszcie, Lublanie, Pradze, Warszawie, Zagrzebiu. Kwalifikacja spółek do indeksu będzie bazować na kryterium płynności – średnie obroty na sesję o wartości co najmniej 90 tys. EUR w ciągu 6 miesięcy. Udział spółek w indeksie będzie wyznaczany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie z uwzględnieniem limitów wynikających z reguły 5/10/40 (największa spółka do 10%, spółki o wadze powyżej 5% nie mogą w sumie przekraczać w indeksie wagi 40%). Dodatkowo spółki z jednego kraju nie będą mogły stanowić więcej niż 50% portfela indeksu, co w praktyce będzie dotyczyć jedynie spółek notowanych na GPW.

Podpisanie listu intencyjnego rozpoczynającego publikację nowego indeksu regionalnego wpisuje się w współpracę pomiędzy rynkami kapitałowymi regionu. Dzięki temu projektowi głos giełd z Europy Środkowo-Wschodniej będzie lepiej słyszalny w debacie na temat rynków kapitałowych w Unii Europejskiej. To inicjatywa, która umożliwia Unii Europejskiej pozyskanie spójnego, reprezentującego cały region stanowiska.

– Coraz więcej inwestorów szuka możliwości zdywersyfikowanego inwestowania w awangardę spółek z krajów z regionu Trójmorza. Polski rynek kapitałowy należy do 25 najwyżej rozwiniętych na świecie, więc naszym zadaniem jest promowanie trójmorskich spółek. Cieszę się, że wspólnie z Giełdami oraz największą instytucją finansową regionu możemy zaoferować nowatorski produkt inwestycyjny – podkreślił Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Informacje o indeksie

Informacje o indeksie będą podawane raz dziennie na podstawie kursów zamknięcia, a następnie przeliczanie po kursie NBP w walutach lokalnych, euro oraz dolarze amerykańskim. CEEplus będzie indeksem cenowym, który będzie jednocześnie instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego TFI PZU, o nazwie inPZU CEEplus. Będzie to kolejny z subfunduszy inPZU tworzących fundusz parasolowy inPZU SFIO. Fundusz będzie kierowany do klientów indywidualnych i profesjonalnych za pośrednictwem platformy inPZU, a jego sugerowany horyzont inwestycyjny to co najmniej trzy lata.

– Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspólnie z warszawską giełdą i giełdami regionalnymi wziąć udział w wyjątkowym przedsięwzięciu obrazującym aktywność i ambicje gospodarek krajów Trójmorza. Dlatego nie powinien również dziwić fakt, że specjalnie z tej okazji rozpoczynamy sprzedaż funduszu opartego o indeks CEEplus. Wierzę, że jego wyniki będą odbiciem aspiracji giełd naszego regionu. Głęboko wierzę również w potencjał naszej rosnącej części Europy i jestem przekonany, że nasze kraje są doskonałymi destynacjami dla inwestorów z całego świata – powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy PZU.

Wstępne rozmowy o utworzeniu wspólnego indeksu rozpoczęły się przy okazji pierwszego szczytu giełd z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w formacie V4+2, który odbył się 20 lutego 2018 r. w Pradze. Wzięli z nim udział prezesi giełd z Polski, Czech, Węgier i Słowacji oraz Rumunii i Chorwacji. Powstanie indeksu regionalnego zapowiedzieli prezesi regionalnych giełd podczas debaty „Kooperacja rynków kapitałowych regionu Europy Środkowo-Wschodniej” w trakcie XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.

Czytaj też:
„Wprost” na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy. Zapraszamy na debaty!

Źródło: materiały prasowe