Debata „Wprost” z udziałem ministra zdrowia. W Karpaczu padły bardzo ważne słowa

Debata „Wprost” z udziałem ministra zdrowia. W Karpaczu padły bardzo ważne słowa

Debata zdrowotna w Karpaczu z udziałem Ministra Zdrowia
Debata zdrowotna w Karpaczu z udziałem Ministra Zdrowia Źródło:WPROST.pl
Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu odbyła się debata z udziałem ministra zdrowia. Zaproszeni goście poruszyli szereg ważnych tematów.

W Karpaczu 7 września 2021 odbyła się debata o temacie Jak odbudować ochronę zdrowia po pandemii? Profilaktyka i jakość w ochronie zdrowia. W organizowanym przez „Wprost” wydarzeniu zaproszeni eksperci rozmawiali o jakości opieki zdrowotnej w Polsce i działaniach, które należy podjąć ku jej poprawie.

Punktem wyjściowym była Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, przy której obecnie trwają prace. Debatę poprowadziła Katarzyna Pinkosz.

„Ustawa to element szerszego obrazka. Warto pamiętać, ze my mówimy o naprawie systemu jak takiego, jaki jest, który funkcjonuje. Ale my musimy zrobić też krok wstecz i popatrzeć się na to, na czym polega główne wyzwanie jeśli chodzi o zdrowie publiczne. Musimy przestawić naszą filozofię myślenia o zdrowiu. Profilaktyka powinna zastępować lecznictwo. Jeśli myślimy systemie zdrowotnym jako piramidzie, a dole tej piramidy powinna być szeroko rozumiana profilaktyka” – powiedział minister Adam Niedzielski.

W debacie wzięli: minister zdrowia Adam Niedzielski, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Dyrektor Instytutu Zarządzania Uczelni Łazarskiego dr n. med. Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspert systemu ochrony zdrowia dr Stefan Bogusławski, Dyrektor ds. Relacji Strategicznych, Market Access Michał Kępowicz oraz ekspert systemu ochrony zdrowia Jakub Szulc.

Debata zdrowotna w Karpaczu. Jakie tematy zostały poruszone?

Poza wspomnianą ustawą eksperci wypowiedzieli się m.in. ta temat polskiego systemu szczepień. Jakub Szulc, ekspert systemu ochrony zdrowia zwrócił uwagę na niefortunne użycie słowa „zalecane” w odniesieniu do szczepień przeciwko COVID-19. Jak trafnie zauważył, większość osób może potraktować je jako coś nieobowiązkowego. Tymczasem są one ważnym filarem profilaktyki zdrowia i „najtańszą oraz najbardziej efektywną formą interwencji zdrowotnej”.

Z kolei Michał Kępowicz z Market Access zwrócił uwagę na sytuację osób, które przeszły zakażenie COVID-19. To w kraju aż ok. 3 miliony ludzi, którzy – jak pokazują liczne badania – mogą borykać się z rozmaitymi problemami zdrowotnymi. Zaliczają się do nich: długotrwałe zmęczenie, częste duszności czy tzw. mgła mózgowa. Dla tych osób powinna być przewidziana rehabilitacja, wsparcie psychologiczne oraz rozmaite formy aktywności. Według eksperta to pierwszy krok ku ich pełnemu wyzdrowieniu, który powinien być wykonany jak najszybciej.

„Im więcej lekarze będą mieli czasu dla pacjenta, tym lepsze będziemy mieli efekty” – powiedział z kolei dr Stefan Bogusławski, ekspert systemu ochrony zdrowia. Zapytany o mierniki jakości opieki nad pacjentem wskazał m.in. na algorytmy sztucznej inteligencji, które za jakiś czas mogą znacznie ułatwić efektywność działań.

Jak zauważył Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, po pandemii obserwuje się spadek zastrzeżeń dotyczących pobytu w szpitalach. Przed COVID-19 było ich najwięcej, zaś teraz skupiają się ona na dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej.

Konieczność jej zapewnienia podkreśliła dr n. med. Małgorzata Gałązka-Sobotka. Według niej perspektywa otrzymania pomocy jest kluczowym aspektem, na który nowa ustawa daje nadzieję.

Czytaj też:
Postęp w negocjacjach z ratownikami? Adam Niedzielski o szczegółach