Konstytucja dla Biznesu. Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców przygotował resort Morawieckiego?

Konstytucja dla Biznesu. Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców przygotował resort Morawieckiego?

Wicepremier Mateusz Morawiecki
Wicepremier Mateusz Morawiecki Źródło: Twitter / Ministerstwo Rozwoju
Sześć miesięcy miesięcy bez składek, liczne uproszczenia podatkowe i "serce" pakietu - ustawa Prawo przedsiębiorców - to najważniejsze założenia zaprezentowanej w piątek 18 listopada podczas Kongresu 590 Konstytucji dla Biznesu. Obszerny pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców powstał w resorcie kierowanym przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Konstytucja dla Biznesu to pakiet dokumentów, które – jak przekonuje Ministerstwo Rozwoju – zmienią polską rzeczywistość gospodarczą. Najważniejszym z nich jest projekt ustawy Prawo przedsiębiorców. Konstytucja przygotowana została przez resort rozwoju we współpracy z zespołem ekspertów prawa gospodarczego, przedstawicieli nauki prawa, jak również praktyków – prawników z bogatym doświadczeniem zawodowym.

„Opracowaliśmy gruntowną reformę prawa gospodarczego, w której proponujemy pozytywny przełom w relacjach przedsiębiorców z administracją. , która zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku” – tak Konstytucję Biznesu przedstawił wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki.

Prawo przedsiębiorców

Zgodnie z założeniami resortu, . Jak czytamy w komunikacie, skupia ona zasady, które wszystkie urzędy będą musiały wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem firm. Najważniejsze z nich, to:

 • (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń);
 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy);
 • przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców);
 • zasada proporcjonalności (, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje).

Pakiet ułatwień

Konstytucja Biznesu to także szereg innych uproszczeń, spośród których najważniejsze to: możliwość prowadzenia drobnej działalności bez konieczności jej rejestracji, ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, uproszczone podatki, mniejsza biurokracja, czy likwidacja numeru REGON. Resort wicepremiera przewiduje także powołanie Rzecznika Przedsiębiorców oraz Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy szczegóły wybranych regulacji.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, po wprowadzeniu Konstytucji Biznesu, działalność na najmniejszą skalę (taka, w której przychody miesięczne będą wynosiły do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby zajmujące się drobnym handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.

Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”. Zmiana dotyczy ponad 200 tys. osób, które każdego roku stawiają pierwsze kroki w biznesie.

twitter

Uproszczenie systemu podatkowego

Ważnym elementem propozycji Mateusza Morawieckiego jest uproszczenie podatków. Oto wybrane przykłady realizacji tego zadania:

 • likwidacja wielu obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w zakresie podatków dochodowych,
 • uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Są one jedną z najczęstszych przyczyn sporów pomiędzy podatnikami a skarbówką,
 • ujednolicenie wzorów formularzy w zakresie podatków lokalnych (tj. w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) oraz umożliwienie składania ich w formie elektronicznej,
 • osoby, które odziedziczyły firmę (lub udziały w niej) po śmierci właścicieli, nie będą musiały zapłacić podatku od spadków i darowizn,
 • Minister Rozwoju i Finansów będzie musiał wydać interpretację ogólną, jeśli Naczelny Sąd Administracyjny wyda wyrok, w wyniku którego zostanie wydana interpretacja indywidualna rozbieżna z dotychczasowymi interpretacjami indywidualnymi,
 • sprawozdania finansowe firmy będą musiały przechowywać 5 lat, a nie, jak dotychczas, bezterminowo,
 • w podatku VAT do 120 dni skrócony zostanie okres, po upływie którego wierzyciel ma możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi”, jednocześnie w podatkach dochodowych wprowadzona zostanie analogiczna ulga.

twitter

Szczegółowe założenia Konstytucji Biznesu oraz projekty ustaw zaprezentowane zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju
 35

Czytaj także