Od 2017 roku wyższe emerytury i renty. Sejm przyjął ustawę

Od 2017 roku wyższe emerytury i renty. Sejm przyjął ustawę

Dodano:   /  Zmieniono: 6
Emerytka, zdjęcie ilustracyjne
Emerytka, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / fot. wevo
Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. podniesienie najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych do 1000 zł od marca 2017 roku. Projekt został skierowany do prac w Senacie. Za przyjęciem ustawy głosowało 389 posłów, 8 było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało wcześniej w ocenach skutków regulacji, że waloryzacja rent i emerytur o 0,73 proc planowana na marzec 2017 roku oraz podniesienie najniższych świadczeń do 1000 zł oznaczać będą łączny koszt w wysokości 2,52 miliarda złotych za okres od marca do grudnia 2017 roku. Z informacji resortu wynika, że emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do 1000 złotych w przypadku około 800 tysięcy osób otrzymujących takie świadczenia z ZUS i około 350 tysięcy pobierających świadczenia z KRUS. Podwyżkę rent socjalnych do 850 zł otrzyma blisko 280 tysięcy emerytów.

Waloryzacją będzie objęte blisko 9,3 mln osób, które pobierają emerytury i renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a także pracownicy służb mundurowych, którzy otrzymują świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

Źródło: ISBnews
 6

Czytaj także