Jak pozyskać kapitał na rozwój: Jan Rekowski, DM PKO BP