5,8 proc. wyniósł PKB w 2006 roku

5,8 proc. wyniósł PKB w 2006 roku

Dodano:   /  Zmieniono: 
Produkt Krajowy Brutto w 2006 r. wzrósł o 5,8 proc. w porównaniu z 2005 r. i ukształtował się na poziomie 1046,6 mld zł - takie są wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego.
Według GUS, tempo wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku było najwyższe od 9 lat. W 2005 r. PKB wzrósł o 3,5 proc.

Prezes GUS Józef Oleński powiedział na poniedziałkowej konferencji, że pod względem wzrostu PKB Polska znajduje się zarówno w czołówce europejskiej, jak też światowej. W ub.r. wyprzedziły nas m.in. Łotwa (gdzie PKB wzrósł o 11 proc.) i Czechy (6 proc.). Dodał jednak, że jeśli chodzi o wzrost PKB na jednego mieszkańca, jesteśmy wciąż daleko od czołówki.

Według prezesa, w ub.r. głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy i inwestycje. "Inwestycje wyraźnie wzrosły, jest to optymistyczny sygnał" - powiedział.

Według GUS, w 2006 r. inwestycje (nakłady brutto na środki trwałe) wzrosły o 16,7 proc., wobec wzrostu o 6,5 proc. w 2005 r. Popyt krajowy miał taki sam wzrost jak PKB, czyli 5,8 proc., podczas gdy w 2005 r. było to 2,4 proc.

Spożycie ogółem wzrosło o 4,4 proc., w tym spożycie indywidualne o 5,2 proc. (w 2005 r. było to odpowiednio 2,6 proc. i 1,8 proc.). Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej wzrosła o 5,8 proc., podczas gdy w 2005 r. było to 3,3 proc. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 7,7 proc., po wzroście o 3,9 proc. w 2005 r.

Wiceprezes GUS Halina Dmochowska zapowiedziała, że dane o PKB za IV kw. 2006 r. GUS poda w 61 dni po zakończeniu kwartału. Pytana czy wzrost w IV kw. będzie bliżej 6,3 proc. czy 7 proc., powiedziała: "wydaje się, że nie będzie to górna granica, raczej bliżej wielkości umiarkowanych".

Ministerstwo Finansów szacowało niedawno, że wzrost PKB wyniesie w całym 2006 r. 5,7 proc., a w IV kw. - 6,3 proc.

Wiceprezes GUS Janusz Witkowski dodał na konferencji, że wzrost płac nie powinien przełożyć się na wzrost inflacji.

Odnosząc się do przyszłych prognoz wzrostu, Oleński powiedział, że ważny jest tu wskaźniki ufności konsumenckiej. Zaznaczył, że przedsiębiorcy patrzą w przyszłość bardziej optymistycznie, niż dotychczas.

GUS podał w poniedziałek, że w styczniu obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej, bieżący oraz wyprzedzający, poprawiły się w porównaniu do wyników uzyskanych w poprzednim miesiącu.

Wartość bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej jest wyższa od wyniku z poprzedniego miesiąca o 2 pkt. proc. i wynosi obecnie minus 11,4. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej osiągnął w styczniu wartość minus 13,4, lepiej o 1,5 pkt. proc. od wyniku z poprzedniego miesiąca.

pap, ss
 0

Czytaj także