Prace nad Baltic Pipe przyspieszają. Wiemy, kiedy ruszy projekt, który pozwoli ograć Gazprom

Prace nad Baltic Pipe przyspieszają. Wiemy, kiedy ruszy projekt, który pozwoli ograć Gazprom

Gazociąg, zdj.ilustracyjne (fot.grigvovan/ Fotolia.pl)
Baltic Pipe będzie mogło przesyłać gaz już w październiku 2022 roku – tak wynika informacji, które opublikowała firma GAZ-SYSTEM, przy okazji ogłoszenia harmonogramu procedury open season.

Spółki GAZ-SYSTEM i Energinet z Danii ogłosiły 6 czerwca uruchomienie Wiążącej Procedury Open Season dla projektu Baltic Pipe, która umożliwia składanie wiążących ofert na nowe zdolności przesyłowe tego projektu. Celem tej procedury jest określenie, czy istnieje wystarczające zapotrzebowanie rynkowe na utworzenie infrastruktury gazociągów kopalnianych i przesyłowych umożliwiającej przesył gazu z Norwegii do Polski przez Danię lub z Polski do Danii.

Energinet i GAZ-SYSTEM przewidują dwie fazy w ramach procedury Open Season 2017. Faza 1. rozpoczęła się 6 czerwca, z chwilą publikacji regulaminów - zgodnie z harmonogramem Fazy 1 uczestnicy rynku będą mieli możliwość złożenia Zamówienia w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji do 25 lipca 2017. Jeżeli uczestnicy rynku złożą w ramach Fazy 1 oferty na wystarczającą przepustowość, operatorzy systemów przesyłowych przystąpią do realizacji projektu Baltic Pipe w ramach Szybkiej Ścieżki Projektu w celu rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłu gazu od dnia 1 października 2022 r.

Przewidywana data rozpoczęcia Fazy 2. procedury Open Season to 5 września 2017 r. W Fazie 2. uczestnicy rynku będą mogli złożyć ostateczną ofertę dotyczącą alokacji zdolności przesyłowych.

Czym jest Baltic Pipe?

Projekt Baltic Pipe to projekt mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach.

Projekt ma na celu ustanowienie połączenia międzysystemowego łączącego dwa rynki krajowe poprzez wykorzystanie dwukierunkowego gazociągu morskiego i rozbudowę lokalnej sieci przesyłowej pod kątem zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego gazociągu w celu zabezpieczenia przesyłu gazu z Norwegii do Danii i Polski. Taki wariant był przedmiotem analizy w ramach studium wykonalności.

Głównymi celami projektu Baltic Pipe są wzmocnienie dywersyfikacji dostaw gazu, integracja rynku, konwergencja cenowa i bezpieczeństwo dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a w dalszej kolejności w Szwecji, Europie Środkowo-Wschodniej i w krajach bałtyckich

Czytaj też:
Jak się ogrywa Gazprom?

Źródło: WPROST.pl
 2

Czytaj także