Od Gowina do Morawieckiego. Nowa wiceminister w resorcie finansów

Od Gowina do Morawieckiego. Nowa wiceminister w resorcie finansów

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów / Źródło: Wikipedia / fot. Jarosław Pocztarski
W środę 7 czerwca Teresa Czerwińska została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

W komunikacie resortu Mateusza Morawieckiego podkreślono, że Teresa Czerwińska wcześniej była wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Nowa pracownica ministerstwa finansów jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, ekspertem od budżetowania i finansów publicznych.

Biografię nowej podsekretarz przybliżono na stronie internetowej resortu. Dr hab. Teresa Czerwińska urodziła się 7 września 1974 r. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych (w 1997 roku) oraz na Wydziale Zarządzania (w 1998 roku) Uniwersytetu Gdańskiego. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (od 2010 roku).

twitter

„Zainteresowania naukowe nowej wiceminister oraz aktywność w charakterze eksperta w praktyce gospodarczej koncentrują się w obszarze zarządzania finansami i ryzykiem podmiotów gospodarczych oraz publicznych, a także budżetowania. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych w zakresie zarządzania finansami, inwestycji, ubezpieczeń oraz analizy ryzyka instytucji finansowych. W kadencji 2015-2018 jest sekretarzem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Aktywnie promuje nurt zarzadzania finansami zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności oraz badania nad rynkiem kapitałowym. W 2014 powołana przez Ministra Gospodarki na Członka Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”  – poinformował resort finansów.

W latach 2010 – 2011 Czerwińska była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2011 roku – do chwili obecnej zatrudniona jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: www.mf.gov.pl
 0

Czytaj także