40 mld złotych na inwestycje dla Śląska. „To nie lista życzeń”

40 mld złotych na inwestycje dla Śląska. „To nie lista życzeń”

Inauguracja Programu dla Śląska
Inauguracja Programu dla Śląska Źródło:Flickr / KPRM
– Program dla Śląska, przygotowany przez Radę Ministrów w uzgodnieniu z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, przewiduje inwestycje o łącznej wartości sięgającej 40 mld zł, wzmocnienie istniejących w regionie możliwości i wykorzystanie potencjałów rozwojowych – podało Ministerstwo Rozwoju.

– Śląsk to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, wojewódzki lider w eksporcie do krajów UE. Wytwarza prawie 13 proc. polskiego PKB. Jeśli strategia rozwoju Śląska nie ulegnie jednak korekcie, za parę lat może się okazać, że siła regionu będzie topnieć, a jego potencjał pozostanie zmarnowany. Po to jest program dla Śląska: aby wzmacniać to, co dobre i naprawić to, co wymaga naprawy – powiedział premier Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie.

– Program dla Śląska to nie lista życzeń, tylko poprzedzone szeroką weryfikacją i uzgodnieniami przedsięwzięcia możliwe do realizacji. Co istotne, lista obejmująca w tej chwili siedemdziesiąt przedsięwzięć nie jest zamknięta, a 40 mld zł dla Śląska to nie wydatek, ale dobrze ulokowana inwestycja. Ponadto jest to pierwszy program w polityce regionalnej rządu, który stanowi jednocześnie narzędzie koordynujące krajowe i europejskie źródła finansowania rozproszone w wielu programach i instytucjach – dodał wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Program dla Śląska ma na celu wspomagać proces restrukturyzacji przemysłu i doprowadzić w perspektywie długoterminowej do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowego uzupełniania tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo. Kluczowe mają być: innowacyjność, przedsiębiorczość, kapitał ludzki, środowisko, energetyka i poprawa warunków rozwojowych miast.

„W obszarze wspierającym wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie zostanie przeznaczone 3,91 mld zł. Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu wesprą przedsięwzięcia warte 911 mln zł. Na poprawę jakości środowiska przyrodniczego zostanie przeznaczone 1,2 mld zł. Na rozwój i modernizację infrastruktury transportowej zaplanowano 21,5 mld zł. W obszarze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w śląskiej energetyce zostanie przeznaczone 9,7 mld zł. Poprawa warunków rozwojowych miast województwa śląskiego uzyska finansowanie na poziomie 2,65 mld zł” – podano w materiale.

Komitet sterujący Programu powstał przy Wojewodzie Śląskim, a w jego skład wchodzą przedstawiciele: Wojewody Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Ministerstwa Rozwoju, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, NSZZ "Solidarność" Śląsko-Dąbrowska, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: ISBnews