Co robić, gdy upadnie biuro podróży

Co robić, gdy upadnie biuro podróży

Lotnisko, zdjęcie ilustracyjne
Lotnisko, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / escapejaja
Rozwiązania prawne chronią turystów przed utratą pieniędzy.

Jeżeli uczestniczymy w wycieczce zagranicznej, biuro podróży wpadło w kłopoty i nie możemy się skontaktować z jego pracownikami, to znajdziemy pomoc u marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę tego biura. Dysponuje on pieniędzmi na zorganizowanie powrotu turystów do kraju, jego obowiązek wynika z ustawy o usługach turystycznych. Za granicą możemy zawsze zwracać się o pomoc do najbliższej ambasady bądź konsulatu RP. A Kiedy już wrócimy z feralnej wycieczki możemy rozpocząć skuteczną procedurę odzyskiwania wpłaconych na poczet zorganizowanej imprezy pieniędzy.

W przypadku, gdy usługa turystyczna w ogóle nie dojdzie do skutku lub cześć z wykupionych przez nas usług nie została zrealizowana z powodu niewypłacalności biura, przysługuje nam zwrot kosztów niezrealizowanej usługi. Gwarancja odzyskania pieniędzy wynika z podwójnego zabezpieczenia finansowego. Pierwsze, nazywane I filarem, to obligatoryjnie wykupowana przez biuro podróży gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa. Szkody z tytułu niewykonanie usługi turystycznej składamy:
– osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę organizatora wyjazdu
– na stronach internetowych samorządu województwa znajdują się informacje dla turystów na temat niewypłacalnych biur i formularze do zgłoszenia szkód.

Drugie zabezpieczenie, II filar, to Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który powstał w 2016 r. w celu zapewnienia możliwie jak najszybszej wypłaty środków klientom, w pełnej wysokości, w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika. Środki są uruchamiane w przypadku wyczerpania się kwot gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych. Profesjonalne biura podróży czy też pośrednicy turystyczni, mają obowiązek odprowadzać składki na rzecz TFG od każdego uczestnika wycieczki czy imprezy. Ich wysokość zależy od oceny ryzyka związanego z wyjazdem czyli kraju, do którego udają się turyści oraz środka transportu, jakim się będą poruszać. Turysta może być pewien, że gdy wybierze profesjonalnego przedsiębiorcę to jego podróż będzie podwójnie chroniona i dzięki temu nie straci pieniędzy przeznaczonych na długo wyczekiwany urlop.


Autor

radca prawny Zofia Gałązka, Kancelaria Prawna TogatusGałązka & Wasiak s.c.