PGNiG kupił udziały w koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za 220 mln dolarów

PGNiG kupił udziały w koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za 220 mln dolarów

Centrala PGNiG
Centrala PGNiG Źródło: Mat. prasowe/PGNiG
PGNiG Upstream Norway AS - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - zawarł umowę zakupu udziałów w koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od Equinor Energy AS. Cena zakupu udziałów w koncesji wynosi 220 mln USD przy umownej dacie transakcji 1 stycznia 2018 roku.

„Umowa obejmuje zakup 30 proc. udziałów w koncesji PL044 od Equinor Energy AS, co jest równoznaczne z przejęciem 42,38 proc. udziałów w złożu Tommeliten Alpha. Operatorem złoża jest ConocoPhillips Norway AS (udział 28,26 proc.), a pozostałymi partnerami na koncesji są Total (udział 20,23%) oraz Eni Norge (udział 9,13 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Tommeliten Alpha jest złożem gazowo-kondensatowym zlokalizowanym na Morzu Północnym w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Ekofisk. Zgodnie z danymi Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego jego udokumentowane zasoby wydobywalne to: 12,8 mld m3 gazu ziemnego, 5,9 mln m3 ropy naftowej (około 5 mln ton) i 0,5 mln ton NGL. Zgodnie z tymi danymi łączne zasoby odpowiadające udziałom zakupionym przez PUN od Equinor Energy AS wynoszą ok. 52 mln boe. Złoże Tommeliten Alpha charakteryzuje się możliwością dalszego zwiększenia zasobów, a koncesja PL044 posiada znaczny potencjał do prowadzenia dalszych poszukiwań złóż.

Zgodnie z obecnymi planami rozpoczęcie produkcji zakładane jest w 2024 roku poprzez podłączenie złoża do istniejącej infrastruktury produkcyjnej złoża Ekofisk.

„Spółka przewiduje, że złoże pozwoli zwiększyć produkcję gazu ziemnego Grupy PGNiG o ponad 0,5 mld m3 rocznie w ciągu pierwszych 6 lat produkcji, a w ciągu następnych lat średnio o 0,3 mld m3. Ponadto złoże Tommeliten Alpha pozwoli PGNiG wydobyć około 500 tys. ton ropy naftowej i NGL w szczytowym roku produkcji. Zgodnie z danymi operatora, produkcja będzie kontynuowana przez okres ponad 20 lat. Zakłada się, że wyprodukowany gaz zostanie skierowany do gazociągu Baltic Pipe, gdzie PGNiG dokonało długoterminowej rezerwacji przepustowości” - czytamy dalej.

Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii oraz zgody rady nadzorczej PGNiG. Warunki zawieszające muszą być spełnione w terminie do 1 lipca 2019 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Czytaj też:
PGNiG dopłaca do instalacji kotła gazowego. Kolejne tysiąc rodzin otrzyma po 3 tys. złotych

Źródło: ISBnews
 3

Czytaj także