Umowa z Danią w sprawie Baltic Pipe została ratyfikowana. Prezydent podpisał ustawę

Umowa z Danią w sprawie Baltic Pipe została ratyfikowana. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło:prezydent.pl
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach 11 grudnia 2018 r. –  podała Kancelaria Prezydenta.

„Celem ustawy jest wyrażenie zgody Parlamentu na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018” - czytamy w komunikacie.

Projekt Baltic Pipe polega na budowie na dnie Morza Bałtyckiego gazociągu, który ma połączyć system przesyłowy Rzeczypospolitej Polskiej z Norweskim Szelfem Kontynentalnym, za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego. Jego celem jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego. Baltic Pipe jest obecnie w fazie projektowania i uzyskiwania pozwoleń na realizację inwestycji. Po stronie polskiej za przygotowanie i wykonanie projektu odpowiada Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, którego jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, natomiast po stronie duńskiej spółka Energinet, której jedynym właścicielem jest Królestwo Danii. Komisja Europejska przyznała Baltic Pipe status projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania krajów UE. Zawarcie umowy jest konieczne ze względu na potrzebę uzgodnienia istotnych kwestii prawnych dotyczących wspólnej polsko-duńskiej inwestycji.

W postanowieniach umowy Polska i Dania zobowiązały się do wspierania obu spółek w przygotowaniu i realizacji projektu Baltic Pipe, tak aby mógł być ukończony do 1 października 2022 r. Zagwarantowano, iż Gaz-System będzie wyłącznym właścicielem infrastruktury opisanego w umowie odcinka Baltic Pipe (tej części gazociągu, za której budowę spółka ta odpowiada i ponosi jej koszty). Potwierdzono również, iż ta część infrastruktury projektu będzie stanowiła integralną część polskiego systemu przesyłowego. Królestwo Danii zapewniło, iż operator polskiego systemu przesyłowego gazowego będzie mógł uzyskać, zgodnie z duńskim prawem, administracyjne odstępstwa od jego przepisów w zakresie wymienionym w umowie. Przyjęto ponadto zasadę, że wyznaczony przez właściwy organ regulacyjny operator polskiego systemu przesyłowego będzie również operatorem na infrastrukturze w ramach projektu Baltic Pipe. Ustalono, że uprawnionym do zatwierdzenia taryfy operatora polskiego systemu przesyłowego gazowego, uwzględniającej poniesione przez tego operatora i określone w umowie koszty, będzie właściwy organ regulacyjny w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewidziano ponadto, iż właściwe organy regulacyjne Polski i Danii ustalą zasady współpracy dotyczące wykonywania zadań wobec wskazanej w umowie infrastruktury projektu Baltic Pipe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.