Koronawirus. Duchowni zostaną zwolnieni ze składek ZUS?

Koronawirus. Duchowni zostaną zwolnieni ze składek ZUS?

Ksiądz, zdjęcie ilustracyjne
Ksiądz, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay / kisistvan77
Ekspert Pracodawców RP analizujący tarczę antykryzysową wskazuje, że autopoprawka rządowa do projektu umożliwia zwolnienie ze składek duchownych

Jak podał Arkadiusz Pączka, ekspert Pracodawców RP, przed poselskim głosowaniem, rząd dodał autopoprawkę do projektu specustawy tzw. tarczy antykryzysowej, która zwalnia duchownych z obowiązku płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne przez trzy miesiące. W autopoprawce podkreślono, że zwolnienie z opłacenia niezapłaconych składek będzie odbywało się na wniosek duchownego będącego ich płatnikiem. Chodzi o okres od 1 marca do 30 maja 2020 roku. Po wprowadzonych zmianach w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej, jak i osoby duchownej, zwolnieniu z obowiązku opłacania dotyczą należności z tytułu składek ustalonych od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Jakie składki płacą duchowni?

Jak wynika z danych przekazanych Fakt.pl przez Ministerstwo Finansów, przeciętny ksiądz zapłacił w 2018 roku fiskusowi 482 złote podatku przez cały rok. Podatek jest niezależny od przychodów, bo księżą płacą ryczałt. Duchowni pracujący w duszpasterstwie płacą tylko 20 proc. składki emerytalnej (80 proc. pokrywa Fundusz Kościelny finansowany z budżetu państwa). Składki zdrowotne mają natomiast wyliczane od minimalnego wynagrodzenia. Zakonnicy czy siostry zakonne w całości mają pokryty ZUS z Funduszu Kościelnego.

Czytaj też:
Przedsiębiorcy w okresie pandemii liczą głównie na zwolnienie ze składek ZUS

Źródło: Money.pl
+
 2

Czytaj także