Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową. Sejm odrzucił większość poprawek Senatu

Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową. Sejm odrzucił większość poprawek Senatu

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło:prezydent.pl
Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do tzw. tarczy antykryzysowej – działań osłonowych dla przedsiębiorców, narażonych na ryzyko szkód z powodu epidemii koronawirusa. Sejm przywrócił zapisy, dopuszczające możliwość głosowania korespondencyjnego osobom w wieku 60 i osób na kwarantannie. We wtorek wieczorem prezydent podpisał ustawy.

Pakiet ustaw obejmuje: nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. specustawy), ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Obradująca we wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała odrzucenie większości poprawek Senatu; te które poparła miały głównie charakter legislacyjny lub doprecyzowujący. Posłowie głosowali w blokach głosowań.

Sejm nie zgodził się na rozszerzenie prawa do dodatkowego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem do 12. roku życia (w miejsce zasiłku do 8. roku życia), wypłatę przez państwo większej części „postojowego” (75% w miejsce 40% przeciętnego wynagrodzenia), zwolnienie ze składek wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zwolnieni będą tylko mikroprzedsiębiorccy – zatrudniających do 9 osób).

Nie zgodził się też na obligatoryjne cotygodniowe testy na obecność koronawirusa dla personelu medycznego, farmaceutów, pracowników Sanepidu oraz osób pracujących w handlu i w zawodach podwyższonego ryzyka.

Poparcia nie uzyskały też senackie poprawki, dotyczące utworzenia ze środków europejskich 20-miliardowego Funduszu na rzecz przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. oraz Funduszu Płynności, którego celem miałoby być wsparcie utrzymania płynności przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Co zakłada tzw. tarcza antykryzysowa?

Pakiet ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową zakłada zwolnienie małych przedsiębiorców z odprowadzania składek ZUS przez trzy miesiące, wprowadzenie tzw. postojowego oraz szeregu instrumentów kredytowych dla małych i dużych firm. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB.

Propozycje zawarte w tarczy antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o min. 50%; dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90% min płacy, gdy obroty spadną o 80% przez 2 miesiące. Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm – kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania. Szacowana wartość tarczy to 212 mld zł.

Filary tarczy to: – Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł; – Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł; – Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł; – Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł; – Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

Podpis prezydenta

We wtorek wieczorem pakiet ustaw trafił do podpisu prezydenta, a rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski poinformował, że Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw. „Wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstw, rolnictwa, pracowników jest najważniejsze w tym trudnym czasie!” – wskazał.

twitterCzytaj też:
Centrum im. Adama Smitha przygotowało propozycje działań na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw