Co to jest Baltic Pipe?

Co to jest Baltic Pipe?

Budowa gazociągu Baltic Pipe zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne
Budowa gazociągu Baltic Pipe zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne / Źródło: Gaz System
O rozpoczęciu budowy Baltic Pipe poinformował podczas porannej konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda. Czym jest ten projekt i jakie ma znaczenie? Podajemy wszystkie niezbędne informacje.

Baltic Pipe – strategiczny projekt

Baltic Pipe to rurociąg, którym gaz ziemny będzie dostarczany do Polski, przez Danię, z Norwegii. Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Docelowo pozwoli Polsce uniezależnić się od gazu importowanego z Rosji.

Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duńskie i polskie, a także do klientów w sąsiednich krajach. Inwestycja po raz trzeci została uznana przez Komisję Europejską za projekt wspólnego zainteresowania (PCI).

Przebieg Baltic Pipe

Baltic Pipe – ekologia

Baltic Pipe przyczyni się też do obniżenia emisji dwutlenku węgla i poprawy jakości powietrza w Polsce. Po uruchomieniu (w październiku 2022 roku), projekt umożliwi m.in. ograniczenie emisji drobnych cząstek stałych z budynków o 54 procent, co pozwoliłoby na uratowanie 25 tys. istnień ludzkich rocznie. Natomiast dzięki redukcji emisji dwutlenku węgla o 70 milionów ton, Baltic Pipe może przyczynić się w 58 proc. do realizacji celu Polski na rok 2030, polegającego na redukcji emisji o 120 milionów ton.

Baltic Pipe – wykonawcy

Projekt jest realizowany przy ścisłej współpracy polskiego operatora systemu przesyłowego Gaz-System z duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet. W 2018 r. spółki Gaz-System i Energinet podjeli ostateczną decyzję inwestycyjną.

Gazociąg podmorski Baltic Pipe będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Dla porównania w 2016 r. zużycie gazu w Danii wyniosło 2.5 mld m3 natomiast w Polsce 16 mld m3. Gazociąg Batlic Pipe pozwoli Polsce stać się także eksporterem„błękitnego paliwa” do sąsiednich państw.

Baltic Pipe – infrastruktura

Główne komponenty projektu to: gazociąg prowadzący z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim, rozbudowa istniejących zdolności w duńskim lądowym systemie przesyłowym, tłocznia gazu w Danii, podmorski gazociąg międzysystemowy biegnący z Danii do Polski (wraz z terminalami odbiorczymi po obu stronach) oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

Prace budowlane – jak powiedział prezydent Andrzej Duda – rozpoczną się jeszcze w tym roku, aby w październiku 2022 roku rurociągiem popłynął gaz. Ewentualne nadwyżki gazu mogą być przeznaczone na eksport – m.in. do Czech, na Ukrainę, Słowację oraz Litwę (za pośrednictwem nowych i istniejących połączeń tzw. interkonektorów gazowych).

Baltic Pipe wpisuje się w rządową strategię gazową (obok gazu importowanego w formie LNG i krajowego wydobycia), mającą bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Utworzenie nowego korytarza dostaw gazu będzie też miało istotne znaczenie dla powstania wewnętrznego europejskiego rynku energii, a sam projekt zbieżny jest z celami polityki energetycznej Unii Europejskiej, którymi są: wzmocnienie konkurencji, integracja rynków gazu, podniesienie bezpieczeństwa dostaw, niskoemisyjność oraz skuteczne wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju. Pojawienie się nowych uczestników na rynku gazu w Polsce zwiększy też jego konkurencyjność i zapewni ciągłość dostaw. Łączna kwota wsparcia ze strony UE dla projektu Baltic Pipe wynosi 266,8 mln euro.

Baltic Pipe – przebieg gazociągu

Złoża, z których popłynie do Polski gaz przez Baltic Pipe, znajdują się w Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w zachodniej części tego kraju. To tam, w miejscowości Kårstø zaczyna się liczący 21 lat i 658 km długości gazociąg Europipe II, prowadzący do terminalu Dornum w Niemczech. Jego przepustowość to aż 24 mld m3 gazu rocznie. I właśnie do tej infrastruktury zostanie podłączony jeden z komponentów projektu Baltic Pipe. Pierwsza nitka o długości ok. 120 km będzie prowadzić do Danii, gdzie na lądzie powstanie ok. 220 km gazociągu wraz z terminalem odbiorczym i tłocznią gazu, która zapewni dwukierunkowy przepływ – z Danii do Polski i z Polski do Danii. Gazociąg wejdzie w Morze Bałtyckie w duńskiej gminie Faxe i pobiegnie na wschód, by w okolicach wyspy Bornholm skręcić na południowy wschód, a następnie na południe. Na odcinku niecałych 190 km przetnie on duńskie i polskie obszary morskie, a na odcinku ok. 85 km szwedzką wyłączną strefę ekonomiczną. Na ląd w Polsce wyjdzie w rejonie miejscowości Pogorzelica w gminie Rewal w województwie zachodniopomorskim.

Baltic Pipe – budowa w praktyce

Do układania rurociągu na dnie morza niezbędne będą statki układające i barki, na których rury będą spawane, a następnie układane na dnie morskim tzw. metodą S-lay, czyli układania ich ze statku w literę S. Tempo kładzenia ma wynieść ok. 3 km dziennie. Do budowy morskiego odcinka potrzeba aż 23 tys. rur o średnicy 0,9 m i długości 12,2 m. Dostarczy je lider w branży, niemiecka firma Europipe GmbH. Czas eksploatacji gazociągu przewidziany jest na ok. 50 lat.

Baltic Pipe – na polskim lądzie

Baltic Pipe to nie tylko gazowa rura na dnie Bałtyku. W ramach projektu położonych zostanie ok. 230 km gazociągów na polskim lądzie, zbudowana nowa tłocznia, a dwie inne – rozbudowane. Budowa lądowych gazociągów jest zadaniem równie skomplikowanym, jak realizacja morskiego odcinka. Wymaga bowiem rozpoznania geologicznego, archeologiczno-saperskiego, przygotowania pasa budowy poprzez oczyszczenie go i wyrównanie terenu, a także zdjęcia wierzchniej warstwy gleby, czyli humusu. Po położeniu gazociąg musi zostać przysypany co najmniej 1,2-metrową warstwą ziemi, po czym następuje odtworzenie pierwotnego ukształtowania terenu. Jedynym śladem gazociągu na powierzchni ziemi są słupki znaczące trasę jego przebiegu.

Baltic Pipe – bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo eksploatacji gazociągu będzie monitorowane cały czas na wiele różnych sposobów. Będą to stałe kontrole trasy na powierzchni ziemi i z powietrza, m.in. za pomocą oblotów śmigłowcem, obchodów pieszych, dronów, monitoringu danych napływających z systemu ochrony przeciwkorozyjnej, a także z wykorzystaniem badań diagnostycznych za pomocą tzw. inteligentnych tłoków. Stan gazociągu będzie też sprawdzany w odkrywkach celowych oraz przy okazji innych prac ziemnych. Budowa lądowego odcinka Baltic Pipe została poprzedzona konsultacjami z przedstawicielami społeczności lokalnych na terenie, których realizowana będzie inwestycja.

Czytaj też:
Rozpoczyna się budowa Baltic Pipe. „Krok milowy”
Czytaj też:
Gaz-System włączył się do walki z epidemią wspierając finansowo służbę medyczną i placówki oświatowe

Opracował:
Źródło: Wprost / Gaz-System
+
 1

Czytaj także