Jakie zasady będą obowiązywać na basenach i w saunach?

Jakie zasady będą obowiązywać na basenach i w saunach?

Park of Poland
Park of Poland Źródło:Park of Poland
W ramach IV etapu odmrażania gospodarki rząd postanowił zezwolić na funkcjonowanie basenów, saun i pływalni sportowych (6 czerwca). Teraz Ministerstwo Rozwoju opublikowało wytyczne dla kąpiących się, wypoczywających i pływających. Jak mają pozostać bezpiecznymi?

Wytycznych dla basenów, saun i pływalni – zarówno właścicieli, jak i trenerów, personelu oraz przede wszystkim pływających – jest bardzo dużo. Wybraliśmy najważniejsze z kilkudziesięciu.

Baseny, sauny i pływalnie. Przy wejściu (rekomenduje się):

 • pozostawienie otwartych drzwi przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania,
 • zaznaczenie 2-metrowej odległości na podłodze przed kasą/szatnią,
 • prowadzenie dezynfekcji bransoletek i/lub kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
 • zamieszczenie czytelnej informacji przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
 • usunięcie krzeseł i ławek w poczekalniach.

Baseny, sauny i pływalnie. W przebieralni i w strefie z prysznicami (rekomenduje się):

 • zapewnić tylko ograniczoną liczbę szafek,
 • określenie liczby osób korzystających jednocześnie z pryszniców,
 • prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku.

Baseny, sauny i pływalnie. W strefie basenów i saun (rekomenduje się):

 • prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych,
 • zapewnienie pracownikom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk,
 • zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m,
 • ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby użytkowników (liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 50 proc. maksymalnego obciążenia, jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób),
 • umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do obiektu,
 • maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie
 • zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni,
 • wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami,
 • wyłączenie z użytkowania saun do 60 stopni Celsjusza,
 • zezwalanie na przebywanie w jednej saunie maksymalnie dwóm osobom.

Baseny, sauny i pływalnie. Pływającym i wypoczywającym (rekomenduje się):

 • obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie,
 • ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się,
 • obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.

Czytaj też:
Jakie zasady będą obowiązywały w siłowniach?
Czytaj też:
Jakie zasady będą obowiązywały w salonach tatuażu?