Jakie zasady będą obowiązywały w siłowniach?

Jakie zasady będą obowiązywały w siłowniach?

fitness
fitness Źródło: Pexels / bruce mars
W ramach IV etapu odmrażania gospodarki rząd postanowił zezwolić na funkcjonowanie siłowni i klubów fitness (od 6 czerwca). Teraz Ministerstwo Rozwoju opublikowało wytyczne dla trenujących i personelu. Jak pozostać bezpiecznym?

Wytycznych dla siłowni – zarówno właścicieli, jak i trenerów oraz przede wszystkim klientów – jest bardzo dużo. Wybraliśmy najważniejsze z kilkudziesięciu.

Po pierwsze i najważniejsze, pracownicy/trenerzy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem.

Z kolei właścicielom siłowni zaleca się takie podzielenie realizowanych przez pracowników zadań, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

Siłownie/kluby fitness obowiązane są zapewnić:

 • osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
 • możliwość zachowania odległości między pracownikami, co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej),
 • właściciele siłowni/klubów fitness powinni zorganizować pracę z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego.

Zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

 • wprowadzenie różnych godzin przerw,
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie.

Wytyczne dla pracowników siłowni i klubów fitness. Pracownicy muszą:

 • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo, umyć ręce wodą z mydłem,
 • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków;
 • zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (na stanowisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane są minimum 2 m),
 • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem,
 • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą),
 • czyścić i dezynfekować stanowiska pracy, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy,
 • unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Pracownikom i właścicielom siłowni zaleca się też:

 • umieszczenie infografiki/plakatu w widocznym miejscu dotyczącego zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie,
 • utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness;
 • rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczenie z użytkowania sprzętu, który przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie;
 • ustalenie przerwy technicznej w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń;
 • zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia wszystkich pomieszczeń siłowni/klubu fitness.

W zależności od powierzchni siłowni/klubu fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2).

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla klientów w obszarze wejścia/recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz w każdej sali do ćwiczeń. Rekomenduje się zapewnienie preparatu do dezynfekcji przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących.

Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta.

Możliwość funkcjonowania saun, solarium, stref relaksu, jacuzzi, kabin prysznicowych, stref mokrych zależne od obowiązującego prawa.

Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.

Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta.

Zwiększona dezynfekcja przestrzeni samoobsługowych, w tym samoobsługowych śluz wejściowych, czytników linii papilarnych lub biometrycznych, automatów wendingowych.

Dopuszcza się funkcjonowanie części gastronomicznych z zastrzeżeniem, że zorganizowane będą zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dla obiektów gastronomicznych.

Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Czytaj też:
Siłownie przygotowują się na otwarcie. Ale ich właściciele wciąż nie dostali wytycznych
Czytaj też:
Gdzie nadal trzeba nosić maseczki?