Gdzie nadal trzeba nosić maseczki?

Gdzie nadal trzeba nosić maseczki?

Kobieta w maseczce
Kobieta w maseczce Źródło: Pixabay / webentwicklerin
Maseczki nadal są obowiązkowe w sklepach, restauracjach czy autobusach, ale nie trzeba ich nosić na otwartej przestrzeni po warunkiem zachowania dwumetrowej odległości. Wkrótce będą mogły ruszyć kina i teatry, ale widzowie będą musieli zakrywać usta i nos. Poluzowaniu uległy także obostrzenia dotyczące transportu, chociaż osoba z podwyższoną temperaturą nadal nie będzie mogła wejść na pokład samolotu.

Zmiany te wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od 6 czerwca możliwe będzie prowadzenie działalności, związanej z organizacją, promocją i zarządzaniem imprezami (targami, wystawami, kongresami i konferencjami). Warunkiem jest, by na każdego uczestnika przypadało 4 m kw. (z wyłączeniem obsługi). Nie będzie możliwe organizowanie targów i wystaw na terenie hoteli.

Wznowiona zostanie również działalność kulturalno-rozrywkowa, w tym działalność kin i kin plenerowych, pod warunkiem, że dostępna będzie jedynie połowa miejsc, a widzowie będą mieli zakryte usta i nos.

Od dwóch tygodni dopuszczalna jest działalność restauracji i barów. Teraz jednak nie ma obowiązku zachowania dwumetrowej odległości. W restauracjach i (a także w ogródkach gastronomicznych czy wydzielonej części gastronomicznej stacji paliw) klienci, jak i obsługa nadal będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa.

Oprócz salonów fryzjerskich i kosmetycznych otwierane mogą być także salony tatuażu i piercingu, ale pod warunkiem, że przebywać w nich będzie jedynie obsługa i obsługiwani klienci

Można też korzystać m.in. z klubów fitness, siłowni i innych obiektów tego typu. Zajęcia odbywają się bez udziału publiczności. Właściciele lub zarządzający obiektami mają obowiązek weryfikowania liczby osób, korzystających z obiektu, dezynfekowania szatni i węzłów sanitarnych, zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, dezynfekowania urządzeń po każdej grupie (jeżeli zajęcia prowadzone są w grupach), zapewnienia 15-minutowych przerw między poszczególnymi grupami.

Od ubiegłej soboty wznawiane są także rozgrywki sportowe w piłce nożnej w najwyższych klasach rozgrywkowych, na razie bez udziału publiczności. Jak wynika z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, kibice będą mogli uczestniczyć w meczach od 19 czerwca; zajętych będzie mogło być jedynie 25 proc. miejsc na stadionach.

Można już uczestniczyć w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych - których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób - uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, ale muszą się odbywać bez udziału publiczności.

Z basenów może korzystać do 4 osób na tor, przy czym nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, przy maksymalnej liczbie do 150 uczestników. I także bez udziału publiczności.

Od 15 czerwca możliwe będzie rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego oraz leczenia sanatoryjnego. Warunkiem ma być negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 z próbki, pobranej nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia. Wszyscy ci, którzy przerwali leczenie uzdrowiskowe po 15 marca, mogą je kontynuować po 16 czerwca. Wszystkie skierowania zachowują ważność.

Obowiązuje też czasowy zakaz prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, udzielania świadczeń zdrowotnych w pojazdach oraz funkcjonowania dentobusów.

Nadal istnieje obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk w centrach handlowych o powierzchni ponad 2 tys. m kw., w placówkach gastronomicznych, na stacjach paliw oraz straganach i targowiskach. Placówki te powinny zapewnić jednorazowe rękawiczki lub płyny do dezynfekcji klientom i pracownikom.

Gdzie trzeba nosić maseczki?

Utrzymany został obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych
  • na terenie nieruchomości wspólnych, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach
  • w zakładach pracy
  • w budynkach użyteczności publicznej: administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej
  • w handlu, gastronomii, usług, na poczcie, w bankach
  • w obiektach telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym
  • w obiektach handlowych lub usługowych oraz na targowiskach (straganach)
  • w trakcie nabożeństw i obrzędów religijnych, w kościołach i na cmentarzach
  • w samolotach

W miejscach pracy nadal obowiązuje 1,5 metra odległości między stanowiskami pracy.

W imprezach o charakterze rozrywkowym i rekreacyjnym może uczestniczyć do 150 osób, uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz zakrywania ust i nosa. Jednocześnie obowiązuje zakaz gromadzeń powyżej 150 osób.

Do odwołania obowiązuje zakaz działalności agentów turystycznych oraz organizatorów turystyki w centrach handlowych o powierzchni ponad 2 tys. m kw., a także dyskotek i klubów nocnych.

W przypadku przemieszania się nadal obowiązuje zachowanie dwumetrowej odległości (z wyjątkiem sytuacji, gdy chodzi o osobę poniżej 13. roku życia, osoby wspólnie gospodarujące czy też osoby zakrywające usta i nos).

Poluzowaniu uległy też obostrzenia, dotyczące liczby pasażerów środkach komunikacji. W pojazdach, przewożących powyżej 9 pasażerów zajętych może być 100 proc. miejsc siedzących albo 50 proc. liczby miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej dla danego pojazdu, przy pozostawieniu co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Natomiast w przypadku samolotów, zakaz wejścia na pokład mają pasażerowie o podwyższonej temperaturze ciała (ponad 38°C), którzy nie złożyli podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia, a także ci, którzy nie zakrywają ust i nosa przy pomocy maseczki.

Czytaj też:
Siłownie przygotowują się na otwarcie. Ale ich właściciele wciąż nie dostali wytycznych