„Na bon turystyczny” – nowa metoda oszustów

„Na bon turystyczny” – nowa metoda oszustów

Mazury
Mazury / Źródło: TMP
Naciągacze dzwonią do ludzi, by ich oszukać i pozbawić pieniędzy z bonu turystycznego, uchwalonego zaledwie wczoraj 15 lipca, a jeszcze niewypłacanego – informuje RMF FM.

Stacja dostała sygnał na „Gorącą Linię RMF FM”. Ofiary oszustów otrzymują propozycje, by skorzystać z wypoczynku w luksusie. Bonem (500 zł) zapłacą za 3 noclegi, a za kolejne 4 należność muszą uregulować samemu. Konieczny do zamknięcia transakcji jest przelew na te „dodatkowe” 4 dni.

„Osoba dzwoniąca powiedziała mi, że ta oferta skierowana jest do osób od 40. do 80. roku życia” – ostrzegł słuchacz radiostacji, która poinformowała o sprawie resort rozwoju.

Przypomnijmy, Sejm przegłosował ustawę o Polskim Bonie Turystycznym 15 lipca. Izba niższa odrzuciła poprawki izby wyżej. Senat proponował bowiem 500 zł bonu także dla emerytów i rencistów, a Sejm uznał, że seniorzy są wspierani z innych źródeł.

Polski Bon Turystyczny ma działać już pod koniec lipca 2020 roku. Można go będzie wykorzystać do marca 2022 roku.

Zgodzie z ustawą uchwaloną przez Sejm „świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a oraz art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (...), czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r”. – (cytat z uzasadnienia ustawy).

5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o Polskim Bonie Turystycznym:

Polski Bon Turystyczny. Hotele i atrakcje
Bon w wysokości 500 zł przysługiwać będzie na każde dziecko. Będzie miał formę karty przedpłaconej. Będzie go można wykorzystać na usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Polski.

Polski Bon Turystyczny. Można dzielić
Bon nie będzie musiał być wykorzystany jednorazowo. Będzie można nim płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania sumy 500 zł. Ważność bonu minie do końca 2022 roku.

Polski Bon Turystyczny. Dzieci niepełnosprawne
Na dziecko niepełnosprawne będzie przysługiwać jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Polski Bon Turystyczny. Usługi, nie gotówka
Bonu nie będzie można wymienić na gotówkę, ani sfinansować nim „wakacji pod gruszą”, czyli wakacji we własnym zakresie. Bon będzie mógł być wydany na usługę turystyczną świadczoną przez przedsiębiorcę turystycznego

Polski Bon Turystyczny. Rozdzielność
Jeśli świadczeni wychowawcze przysługuje oddzielnie obojgu rodzicom, to Polski Bon Turystyczny także zostanie podzielony na dwie części – po 250 zł.
Czytaj też:
Bon turystyczny. Czy emeryci i renciści dostaną dodatkowe 500 zł?

Opracował:
Źródło: RMF FM
 0

Czytaj także