Polski rząd: przekop Mierzei Wiślanej celem rosyjskiej propagandy

Polski rząd: przekop Mierzei Wiślanej celem rosyjskiej propagandy

Budowa przekopu Mierzei Wiślanej
Budowa przekopu Mierzei Wiślanej Źródło: Urząd Morski w Gdyni
Realizowana przez polski rząd budowa kanału żeglownego przez Mierzeję Wiślaną od początku budzi opór Federacji Rosyjskiej. Wraz z postępem prac rośnie aktywność rosyjskich ośrodków propagandowych, które próbują podważyć lub ośmieszyć zasadność tej – strategicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa i interesów Polski – inwestycji, ostrzega polski w osobie ministra koordynatora służb specjalnych.

Presja informacyjna, widoczna w tekstach zamieszczonych na portalach szerzących kremlowską narrację, ma na celu torpedowanie działań polskiego rządu w tym zakresie, a w konsekwencji całkowite zablokowanie projektu – oświadcza Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Na dowód tego rzecznik przedstawia zestawienie, które obrazuje główne linie narracyjne, które są stosowane w przekazach dotyczących przekopu Mierzei Wiślanej, wytworzonych na potrzeby rosyjskiej propagandy.

Polski rząd podzielił rosyjskie artykuły prasowe, publikacje internetowe i wystąpienia medialne na kilka grup. Nazwał je „motywami”. Oto one:

Motyw 1. Polska w ogóle nie potrzebuje tego rodzaju inwestycji

Rosyjska propaganda twierdzi, że budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jest pozbawiona jakiegokolwiek sensu – zarówno z powodów gospodarczych, jak i z punktu widzenia bezpieczeństwa RP. Rosyjskie portale argumentują, że Polska straci na tej inwestycji, a nawet wpadnie w zastawioną przez siebie pułapkę. Na potrzeby kremlowskiej propagandy rozpowszechniana jest teza, że budowany kanał nie będzie przystosowany do przyjmowania dużych jednostek. W konsekwencji stroną, która najbardziej skorzysta na tej inwestycji, będzie posiadająca odpowiednie okręty Rosja: jedynym surowcem transportowanym przez budowany kanał będzie rosyjski węgiel, a na dodatek przekop Mierzei Wiślanej otworzy drogę rosyjskim żołnierzom – tak wg rządu piszą Rosjanie.

Pojawiają się również wyliczenia rzekomych ekspertów, którzy podważają opłacalność inwestycji dla polskiej gospodarki. Przekop przedstawiany jest jako wyraz gigantomanii i antyrosyjskich fobii obecnego rządu.

Motyw 2. Przekop Mierzei Wiślanej doprowadzi do katastrofy ekologicznej

„W narracji prokremlowskich mediów dominuje przekaz, że przekop Mierzei Wiślanej będzie miał katastrofalne skutki dla środowiska naturalnego. Doprowadzi do wymarcia niektórych gatunków ryb i ptaków. Dodatkowo spowoduje problemy w zaopatrzeniu w słodką wodę miejscowości znajdujących się na wybrzeżu, w tym Elbląga i Kaliningradu” – czytamy na stronach rządowych Gov.pl.

Motyw 3. Inwestycja jest zbyt kosztowna i powinna zostać zaniechana z powodu epidemii

„Widocznym w czasie walki z pandemią elementem przekazu rosyjskiej propagandy jest przedstawianie budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jako bezsensownego wydawania pieniędzy. Szczególnie mocno nagłaśniany jest argument, że prace powinny zostać zaniechane ze względu na trwającą epidemię i możliwy kryzys ekonomiczny” – oświadcza Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Motyw 4. Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to akt samowoli Polski

Według Polaków „w przekazach rosyjskiej propagandy rozpowszechniany jest pogląd, że przekop Mierzei Wiślanej jest nielegalny i sprzeczny z zaleceniami UE, a także nie został uzgodniony ze stroną rosyjską. Inwestycja ma być realizowana wbrew Komisji Europejskiej, ONZ, UNESCO i Greenpeace”.

Motyw 5. Przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja o charakterze militarnym

Jak twierdzi polski rząd „portale szerzące rosyjską propagandę twierdzą, że przekop jest podstawą do stworzenia bazy NATO w bezpośrednim sąsiedztwie Obwodu Kaliningradzkiego i stanowi zagrożenie dla terytorium Rosji”.

Rosjanie chcą zablokować przekop Mierzei Wiślanej

„Rosja przy pomocy metod propagandowych stara się zablokować jeden z ważnych dla Polski projektów modernizacyjnych” – podsumowuje Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Przykłady rosyjskich artykułów, których wiarygodność kwestionuje strona polska, można zobaczyć na rządowych stronach.

Czytaj też:
Przekop Mierzei Wiślanej. Budowana jest nowa śluza, zdjęcia z lotu ptaka