RPO publikuje uzasadnienie sądu ws. Polska Press. Obajtek: Postanowienie jest bezprzedmiotowe

RPO publikuje uzasadnienie sądu ws. Polska Press. Obajtek: Postanowienie jest bezprzedmiotowe

Daniel Obajtek
Daniel Obajtek / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Daniel Obajtek odniósł się do uzasadnienia postanowienia sądu w sprawie zakupu Polska Press przez PKN Orlen. Argumentację sądu przedstawił RPO Adam Bodnar.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało postanowienie sądu wraz z uzasadnieniem w sprawie wstrzymania wykonania decyzji prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen.

Uzasadnienie sądu ws. Polska Press

W uzasadnieniu sędzia Małgorzata Perdion-Kalicka stwierdziła m.in, że „nieuwzględnienie wniosku RPO mogłoby doprowadzić do wykonania przez PKN Orlen decyzji nieostatecznej, bo zaskarżonej przez uprawniony do tego organ, co zasadniczo nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa, która w toku kontroli sądowej może zostać zakwestionowana, a która w razie jej wykonania potencjalne może wywrzeć niekorzystne skutki dla konkurencji”.

Sędzia zaznaczyła, że „przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym koncentracja, z chwilą wydania zgody przez organ, nie może zostać wstrzymana w żadnych okolicznościach, w szczególności także w sytuacji zaskarżenia decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację, wyłączałoby w istocie kompetencję sądu do rozstrzygania sprawy wywołanej wniesieniem odwołania”.

Obajtek: Postanowienie sądu nie ma wpływu na nasze działania

Decyzję sądu skomentował w mediach społecznościowych prezes Orlenu. „Nabycie udziałów Polska Press dokonało się skutecznie 1.03.2021 r., czyli przed wydaniem przez sąd postanowienia. W związku z tym postanowienie sądu jest bezprzedmiotowe i nie ma wpływu na nasze działania, ani skuteczność nabycia tego podmiotu” – napisał Daniel Obajtek.

twitter

„Postanowienie sądu nie ogranicza również PKN Orlen w wykonywaniu uprawnień właścicielskich z udziałów w Polska Press. RPO wnioskował do sądu o wydanie takiego zakazu, ale sąd w sentencji wydanego postanowienia nie nałożył na PKN Orlen takiego obowiązku” – dodał.

Kupno Polska Press przez Orlen

7 grudnia 2020 r. PKN Orlen poinformował, że przejmuje spółkę Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group – jednego z największych wydawców w Polsce. Spółka podkreśliła, że transakcja ta wpisuje się w strategiczne plany PKN Orlen w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Poprzez przejęcie Polska Press, koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 mln użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.

Na początku lutego br. PKN Orlen otrzymał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodę na przejęcie spółki Polska Press. PKN Orlen podpisał 1 marca br. umowę kupna spółki Polska Press, podała Polska Press. Oznacza to, że PKN Orlen został formalnym właścicielem wydawnictwa, które wchodzi obecnie w skład grupy kapitałowej Orlen.

Czytaj też:
Wstrzymano wykonanie kary więzienia w stosunku do Józefa Piniora. Zamieni ją na dozór?

Źródło: WPROST.pl
+
 3

Czytaj także