GUS: Duży wzrost PKB w drugim kwartale. Gospodarka rozpędza się po pandemii

GUS: Duży wzrost PKB w drugim kwartale. Gospodarka rozpędza się po pandemii

Linia produkcyjna
Linia produkcyjna Źródło: Shutterstock / industryviews
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące wzrostu PKB za drugi kwartał 2021 roku. Wynik jest aż o 11,1 proc. lepszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

W drugim kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 11 proc. – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego. W ujęciu niewyrównanym sezonowo w II kw. 2021 r. popyt krajowy wzrósł o 12,8 proc. wobec wzrostu o 1 proc. w I kw. 2021 r.

Spożycie ogółem w II kw.br. wzrosło o 10,7 proc. (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych – wzrosło o 13,3 proc., publiczne – wzrosło o 3,8 proc. (w I kw. 2021 r. odpowiednio: +0,6, +0,2, +2,5 proc.), podał też Urząd.

Akumulacja brutto wzrosła (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 22,2 proc. w II kw. 2021 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 5 proc. (wobec wzrostu akumulacji o 3,4 proc. oraz nakładów brutto na środki trwałe o 1,3 proc. kwartał wcześniej).

Duży wzrost eksportu

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 29,3 proc. w II kw. 2021 r (wobec 5,7 proc. wzrostu w I kw. 2021 r.), zaś import wzrósł o 35,8 proc. (wobec 10 proc. wzrostu w poprzednim kwartale), podał też Urząd. Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 10,2 proc. wobec spadku o 0,3 proc. w I kwartale 2021 r.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie sierpnia) Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 10,9 proc. r/r w II kw. 2021 r. wobec 0,9 proc. spadku r/r w poprzednim kwartale.

Czytaj też:
Inflacja znowu w górę. W sierpniu była najwyższa od 20 lat

Źródło: WPROST.pl / ISBNews / GUS
 6

Czytaj także