Prognozy wzrostu, a rzeczywistość. Jak polskie przedsiębiorstwa radzą sobie z procesami produkcyjnymi?
Artykuł sponsorowany

Prognozy wzrostu, a rzeczywistość. Jak polskie przedsiębiorstwa radzą sobie z procesami produkcyjnymi?

Produkcja przemysłowa
Produkcja przemysłowa 
Wg prognoz produkcja sprzedana polskiego przemysłu w 2021 wzrosła o 19,2 % roku do roku. Jeszcze przed inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wprowadzeniem sankcji gospodarczych, prognozowany przez Komisję Europejską wzrost polskiego PKB zakładał tym roku poziom 6,8 % - i choć na tym etapie weryfikacja tych założeń nie wydaje się być możliwa, jedno jest pewne – procesy produkcyjne w organizacjach będą musiały ulec zmianom.
Jak wyglądały one do tej pory? Czy rodzime firmy nadążą za przewidywaniami i wyzwaniami gospodarczymi?

Zgodnie z raportem dotyczącym outsourcingu procesów produkcyjnych i logistycznych w polskich firmach [1], przeprowadzonym przed inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, aż 79% badanych przedsiębiorstw spodziewała się wzrostu poziomu produkcji w ciągu najbliższego roku. I jednocześnie 68% badanych firm korzysta z outsourcingu procesów produkcyjnych bądź logistycznych, a niemalże wszyscy, którzy z takich procesów korzystają – chwalą sobie taki model działania.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na outsourcing przynajmniej części procesów. To pokłosie wyzwań, przed którymi stajemy – braku szybkiego dostępu do potrzebnych zasobów jak narzędzia, dostawy komponentów, wykwalifikowana kadra, czy terminowość produkcji – mówi Wojciech Musiałowski z Sanpro Synergy.

Wzrost wydajności procesów pomimo wyzwań

Pośród badanych przedsiębiorstw, deklarujących ogólny wzrost wydajności na przestrzeni ostatniego roku, 49% odnotowało wzrost wydajności poniżej 25%. Niemal co druga firma (42%) mówi o wzroście między 25% a 50%. A 36 % przyznało, że realną obawą jest terminowe rozliczanie planu produkcyjnego.

Wzrosty produkcji prognozowane zarówno przez przedsiębiorców jak i GUS są dość wysokie, jednak w pewnych sektorach gospodarki, mogą okazać się niedoszacowane. Aktualna sytuacja za naszą wschodnią granicą oraz ogólnoświatowe sankcje nałożone na Rosję i Białoruś, muszą przełożyć się na wyraźne zmiany w rozkładzie popytu. Ograniczenie wymiany handlowej ze Wschodem zmieni proporcje rynkowe pomiędzy branżami. Zapewne wzrośnie zapotrzebowanie na produkty pierwszej potrzeby, jak żywność czy artykuły higieniczne, które trafią do ogarniętej wojną Ukrainy, oraz uchodźców stacjonujących już w Polsce. Wytwórcy takich towarów zapewne podniosą swoje wolumeny produkcyjne, aby zapewnić podaż adekwatną do potrzeb – mówi Wojciech Musiałowski. Z drugiej strony, producenci artykułów stanowiących do tej pory dużą siłę eksportową, będą zmuszeni zniwelować swoje prognozy rozwojowe. Na dzień dzisiejszy obserwujemy zmianę struktury społecznej obcokrajowców w Polsce. Część mężczyzn do tej pory pracujących w naszym kraju wraca na Ukrainę, aby włączyć się do walki, a w ich miejsce pojawiają się kobiety uciekające z dziećmi przed wojną. Takie zmiany mają znaczący wpływ na dostępność pracowników i są kolejnym sygnałem dla przedsiębiorców, że rozwój, automatyzacja i outsourcing to dobra droga do stabilności działania, a zarazem elastyczności na zmiany dyktowane przez rynek – wyjaśnia.

Dane z raportu Sanpro Synergy

Optymalizacja działań – jak radzą sobie przedsiębiorcy?

Ponad połowa ankietowanych (60%) radzi sobie z problemami produkcyjnymi dzięki optymalizacji działań przez wykorzystanie narzędzi lean, a 49% przez oferowanie benefitów i premii pracowniczych wzmacniających zaangażowanie kadry. Zdaniem 45% respondentów unowocześnianie parku maszynowego jest sposobem radzenia sobie z problemami produkcyjnymi. Na tym samym poziomie kształtuje się korzystanie z agencji pracy (43%).

Jednocześnie przedsiębiorcy poproszeni o wskazanie rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0, które stosują w swoich firmach, najczęściej wymieniali automatyzację (68%), a na drugim miejscu cyfryzację (47%). Co piąty ankietowany (19%) wskazał na roboty współpracujące i roboty mobilne.

Zaskakującym wynikiem badania jest fakt, że 18% firm nie korzysta z żadnych rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 i to w czasie, kiedy ich wdrożenie jest równoznaczne ze wzrostem efektywności procesów produkcyjnych – dodaje Wojciech Musiałowski z Sanpro Synergy. Obecna sytuacja może zmienić ten trend lub wpłynąć na inne podejście strategiczne firm. Innym rozwiązaniem może być też outsourcing. I po wynikach badania widzimy, że właśnie w tym kierunku idziemy. Już 65% przedsiębiorstw zadeklarowało, że korzysta z outsourcingu procesów produkcyjnych. – dodaje.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie lipiec-wrzesień 2021 roku.

[1] Badanie zrealizowane przez SANPRO Synergy z Grupy Impel we współpracy partnerskiej z „Production Manger” i „Logistics Manager”. Więcej informacji w raporcie: https://outsourcingprodukcji.impel.pl/

Źródło: Materiały prasowe