Duży wzrost wynagrodzeń. GUS podał dane z polskich firm

Duży wzrost wynagrodzeń. GUS podał dane z polskich firm

Praca
Praca Źródło: Shutterstock
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w polskich przedsiębiorstwach. Kolejny miesiąc z rzędu odnotowano duże wzrosty.

Średnie wynagrodzenia w polskich firmach ponownie znacząco wzrosły. Główny Urząd Statystyczny podał dane za kwiecień. W sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w kwietniu wynagrodzenie wzrosło o 14,1 proc. w ujęciu rocznym, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,8 proc. rok do roku.

„W kwietniu w porównaniu z marcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się minimalnie (o 0,2 proc.), w przeciwieństwie do kwietnia 2021 r. kiedy to względem marca 2021 r. widoczny był jego minimalny spadek (o 0,2 proc.). Zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w kwietniu 2022 r. było wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, powrotu pracowników z zasiłków chorobowych, urlopów bezpłatnych oraz zwiększania wymiarów etatów niepełnozatrudnionych” – czytamy w komunikacie.

Wzrosło także zatrudnienie

Porównując kwiecień 2022 r. do kwietnia 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,8 proc., podczas gdy w kwietniu 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był dużo niższy i wyniósł 0,9 proc., podano dalej.

„Niewielki spadek przeciętnych wynagrodzeń w kwietniu 2022 r. względem marca 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami w poprzednim miesiącu premii uznaniowych, jubileuszowych, świątecznych i kwartalnych, nagród rocznych, podwyższeniem wynagrodzeń, w tym także związanych z pakietem mobilności, rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych i wypłaty odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń, a także mniejszą liczbą dni roboczych w kwietniu 2022 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem” – napisał też GUS.

Konsensus rynkowy to 12,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 2,7 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Czytaj też:
Giełda Papierów Wartościowych kupi zagraniczną konkurencję. Podano szczegóły

Źródło: WPROST.pl / GUS