Koniec sporu kontrolerów lotu z PAŻP. Wiadomo co z wakacjami

Koniec sporu kontrolerów lotu z PAŻP. Wiadomo co z wakacjami

Kontrolerzy lotu
Kontrolerzy lotu Źródło: Shutterstock
Związek Zawodowy Kontrolerów Lotu i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej doszły do porozumienia w trwającym sporze. Porozumienie dotyczy regulaminu pracy i wynagrodzeń.

W piątek 27 maja rano Anna Garwolińska, która pełni rolę pełnomocnika kontrolerów lotu w rozmowach z PAŻP opublikowała informację o osiągnięciu porozumienia pomiędzy stronami.

Jest porozumienie PAŻP z kontrolerami lotów

W wyniku porozumienia opracowano dwa projekty zmian w regulaminie wynagrodzeń oraz w regulaminie pracy kontrolerów lotu. Projekty zostaną przedstawione do konsultacji ze stroną społeczną oraz z Ministerstwem Infrastruktury, które odpowiada za organizację ruchu lotniczego w Polsce.

Projekty zakładają m.in. ograniczenie godzin nadliczbowych, jakie pracownicy będą mogli maksymalnie przepracować w roku. Dla kontrolera ruchu lotniczego jest to 150 godzin, a dla informatora służby informacji 150 godzin. Dodatkowo przekroczenie dobowego czasu pracy będzie możliwe tylko za zgodą pracownika i jedynie w przypadku zdarzenia, którego nie dało się przewidzieć.

Czytaj też:
PAŻP zaakceptowała warunki kontrolerów lotu

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zobligowała się także do wdrożenia 24 postulatów dotyczących procedur bezpieczeństwa sformułowanych przez kontrolerów lotu. Obie strony prowadzą prace nad kodeksem etyki oraz pozostałymi sprawami socjalnymi.

Brak porozumienia pomiędzy stronami mógłby doprowadzić do chaosu i uziemienia wielu lotów w okresie sezonu wakacyjnego. Wtedy bowiem ma wygasnąć czasowe porozumienie zawarte na początku maja, które zostało przyjęte, aby ruch lotniczy nad Polską mógł odbywać się normalnie.

Kontrolerzy lotu domagali się unormowania zasad wynagrodzenia oraz poprawy bezpieczeństwa pracy kontrolerów, którzy w czasie pandemii byli dodatkowo obarczeni pracą.

Czytaj też:
Adamczyk o proteście kontrolerów: Cieszę się, że nie używamy już słowa „wojna”

Opracował:
Źródło: WPROST.pl