Z 34. na 50. pozycję. Spadek Polski w ważnym, światowym i nieco przemilczanym rankingu

Z 34. na 50. pozycję. Spadek Polski w ważnym, światowym i nieco przemilczanym rankingu

Panorama centrum Warszawy
Panorama centrum Warszawy Źródło: Shutterstock / Mike Mareen
Te same czynniki, które umożliwiły Dani zwycięstwo w rankingu konkurencyjności – IDM World Competitiveness Ranking 2022, okazują się naszą krajową słabością. Wskutek tego w ciągu 5 lat Polska spadła w rankingu o 16 pozycji, z miejsca 34. w 2018 roku na pozycję 50. obecnie. W takim samym stopniu obniżyła się pozycja Polski pod względem efektywności rządu (spadek z pozycji 40. na 56). Ranking konkurencyjności zasługuje na wnikliwe analizy, które mogą być pouczające i pomocne w kształtowaniu racjonalnych strategii rozwojowych i umacnianiu pozycji konkurencyjnych przedsiębiorstw i kraju.

Komisja Europejska ogłosiła niedawno wyniki comiesięcznych badań nastrojów gospodarczych w krajach UE, które obrazuje wskaźnik koniunktury - ESI (Economic Sentiment Indicator), ustalany na podstawie ankietowych badań biznesowych. Poziom powyżej 100 punktów oznacza, że ocena sytuacji ekonomicznej jest lepsza, wyższa niż wieloletnia średnia z minionych dekad. Natomiast wartość poniżej 100 wskazuje coś odwrotnego.

Wskaźnik ESI jest syntezą wyrażanych w ankietach ocen dotyczących przemysłu (40 proc. ankietowanych), usług (30 proc.), sytuacji konsumentów (20 proc.), budownictwa i handlu detalicznego (po 5 proc udziału w ankietach). ESI to swego rodzaju makroekonomiczny indykator, pomiar wynikający z mikroekonomicznych obserwacji i opinii biznesowych, sygnał dotyczący biznesowych nastrojów, a tym samym i przyszłej koniunktury.

Jak podała Komisja Europejska, wskaźnik ESI zarówno dla strefy euro jak i dla Polski w czerwcu br. pogorszył się. W gospodarce strefy euro wyniósł 104,0 pkt wobec 105,0 pkt w maju. Natomiast w Polsce obniżył się do 96 pkt z 97,5 pkt w maju 2022 r. Stąd też niektóre media opatrzyły ten komunikat hasłem „złe wieści”, a komunikat Komisji Europejskiej został opublikowany przez wiele krajowych mediów.

World Competitiveness Ranking 2022

Z tak dużym zainteresowaniem jak ESI nie spotykały się niestety opublikowane także w czerwcu wyniki badań na temat konkurencyjności, przedstawiane w formie światowego rankingu – IDM World Competitiveness Ranking 2022. A szkoda, tym bardziej, że między konkurencyjnością, a koniunkturą i nastrojami biznesowymi niewątpliwie istnieją współzależności.

Źródło: Wprost
 0

Czytaj także