Majowe „minutki” RPP. Wiemy, jak głosowali członkowie rady ws. stóp procentowych

Majowe „minutki” RPP. Wiemy, jak głosowali członkowie rady ws. stóp procentowych

Adam Glapiński
Adam Glapiński Źródło: Flickr / -
Wiadomo, jak w maju głosowali członkowie Rady Polityki Pieniężnej w kwestii dalszego kreowania m.in. poziomu stóp procentowych i walki z inflacją. Poznaliśmy tak zwane „minutki” z posiedzenia rady.

Większość członków Rady Polityki Pieniężnej była zdania, że dynamika cen konsumpcyjnych będzie się dalej wyraźnie obniżać, kontynuując rozpoczęty proces dezinflacji, a utrzymanie niezmienionych stóp procentowych NBP jest uzasadnione, wynika z „minutes” dotyczącego majowego posiedzenia RPP.

Dynamika cen będzie się obniżać

„Oceniając perspektywy inflacji, większość członków Rady była zdania, że dynamika cen konsumpcyjnych będzie się dalej wyraźnie obniżać, kontynuując rozpoczęty proces dezinflacji. Część członków Rady wyrażała przy tym opinię, że obniżanie się inflacji może być nieco wolniejsze niż ścieżka zarysowana w marcowej projekcji. Członkowie ci zwracali w tym kontekście uwagę na wiele utrzymujących się czynników niepewności. Jednocześnie większość członków Rady oceniła, że perspektywy powrotu inflacji do celu w horyzoncie projekcji nie zmieniły się. Niektórzy członkowie Rady oceniali natomiast, że do końca 2025 r. inflacja nie obniży się do poziomu celu inflacyjnego NBP” – czytamy w „minutkach” z majowego posiedzenia.

„Większość członków Rady uznała, że biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, a w szczególności oczekiwane stopniowe obniżanie się inflacji, osłabienie krajowej koniunktury, w tym spadek popytu konsumpcyjnego, obniżanie się oczekiwań inflacyjnych, niską dynamikę agregatów monetarnych, w tym niską dynamikę kredytu, a także obniżanie się presji inflacyjnej za granicą w połączeniu z ryzykami dla światowej koniunktury, oraz uwzględniając dokonane wcześniej silne zacieśnienie monetarne, uzasadnione jest obecnie utrzymanie niezmienionych stóp procentowych NBP” – czytamy dalej.

RPP nie jest jednogłośna

Niektórzy członkowie Rady wyrażali jednak opinię, że wobec utrzymującej się wysokiej dynamiki cen oraz podwyższonych oczekiwań inflacyjnych dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych NBP jest niewystarczająca do zapewnienia powrotu inflacji do celu w średnim okresie oraz obniżenia oczekiwań inflacyjnych do poziomów spójnych ze średniookresowym celem inflacyjnym. W opinii tych członków Rady oczekiwany w świetle prognoz proces dezinflacji, a zwłaszcza obniżanie się inflacji bazowej, będzie przebiegać zbyt wolno, podano także.

Z kolei odnosząc się do koniunktury krajowej, część członków Rady oceniała, że napływające dane za I kw. potwierdzają spowolnienie dynamiki PKB, w tym wyraźny spadek popytu konsumpcyjnego. Zaznaczali oni w szczególności, że w marcu pogłębiły się spadki sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej, a dalsze obniżenie się wskaźnika PMI dla przemysłu w kwietniu sugeruje osłabienie koniunktury w sektorze przemysłowym. Członkowie ci zwracali uwagę, że w marcu nastąpił też spadek produkcji budowlano-montażowej. Jednocześnie większość członków Rady była zdania, że w II poł. 2023 r. można oczekiwać ożywienia aktywności gospodarczej.

Czytaj też:
Jednocyfrowa inflacja pod koniec roku? Premier uzależnia to od jednej rzeczy
Czytaj też:
RPP tłumaczy decyzję ws. stóp procentowych. Z komunikatu płynie umiarkowany optymizm

Źródło: WPROST.pl / NBP / ISBNews