Dodatek węglowy także w przyszłym roku? „Rząd analizuje zasadność”

Dodatek węglowy także w przyszłym roku? „Rząd analizuje zasadność”

Skład węgla
Skład węgla Źródło: PAP / Tytus Żmijewski
Rząd nie wyklucza wprowadzenia dodatku węglowego w kolejnym sezonie grzewczym. „Zasadność kontynuacji wsparcia w postaci dodatku węglowego w sezonie grzewczym 2023/2024 jest stale analizowana przez rząd RP” – napisała Moskwa w odpowiedzi na interpelację poselską.

Decyzja o powtórce rządowego dodatku węglowego nie została jeszcze podjęta. Jak pisze w odpowiedzi na poselską interpelację minister Anna Moskwa, „Zasadność kontynuacji wsparcia w postaci dodatku węglowego w sezonie grzewczym 2023/2024 jest stale analizowana przez rząd RP”.

Stabilny rynek

„Obecnie sytuacja na rynku surowców energetycznych ustabilizowała się – nośniki źródeł energii są dostępne po akceptowalnych i ustabilizowanych cenach” – dodała minister klimatu.

Podkreśliła, że rozwiązanie jest poddawane pogłębionej analizie m.in. „pod kątem specyfiki rynku energii w Polsce, mechanizmów jego funkcjonowania, a także aktualnej sytuacji rynkowej”.

Z danych opublikowanych przez resort aktywów państwowych wynika, że zapotrzebowanie na węgiel będzie niższe w ubiegłych latach i wyniesie 7 mln ton. Prawie 5 mln ton węgla dostarczą polskie kopalnie, kolejne 2 mln będzie pochodziło z importu. Większość sprowadzanego surowca z zagranicy jest już w Polsce.

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy wprowadzono w ubiegłym roku, w związku z bardzo trudną sytuacją na rynku węgla po wprowadzeniu embarga na rosyjski surowiec. Wnioski można było zgłaszać od 17 sierpnia.

Jednorazowe świadczenie przysługiwało przyznawane osobom, które spełniały warunek, tj. ogrzewały dom węglem i wykazały to w deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie obowiązywało żadne kryterium dochodowe. Dodatek wynosił 3 tys. złotych.

Dodatki – w zróżnicowanej wysokości, w zależności od źródła ogrzewania – otrzymały także gospodarstwa ogrzewane innymi niż węgiel surowcami. Dodatkowe pieniądze przysługiwały m.in. tym, którzy ogrzewali się biomasą, gazem czy pelletem.

Czytaj też:
Po propozycji Sasina akcje państwowych spółek znacząco zyskały
Czytaj też:
Zwrot w sprawie Turowa. Naczelny Sąd Administracyjny wydał decyzję

Źródło: ISBnews