Będzie ulga dla przemysłu. Rada Ministrów podjęła decyzję o pomocy

Będzie ulga dla przemysłu. Rada Ministrów podjęła decyzję o pomocy

Fabryka
Fabryka Źródło:Shutterstock / shinobi
Rada Ministrów przyjęła uchwałę wprowadzającą pomoc dla przemysłu energochłonnego. Ma to ulżyć firmom, które najbardziej odczuły wzrost cen energii i gazu.

Rząd podjął uchwałę w sprawie programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r”., na podstawie którego będą wypłacane środki dla branż energochłonnych, wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na sierpień br.

Wsparcie dla branży energochłonnej

„W sierpniu planowany jest start naboru na kolejną turę rządowego wsparcia dla branż energochłonnych. Tym razem o pomoc będą mogły wnioskować firmy z całego sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. W puli jest aż 5,5 mld zł. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 tys. firm” – czytamy w komunikacie.

Pomocy firmom udzielać ma minister rozwoju i technologii, a operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowany start naboru wniosków to sierpień 2023 r., po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni (od dnia ogłoszenia naboru) na składanie wniosków. Wnioski będą podpisywane za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Pomoc dla branż energochłonnych. Jak złożyć wniosek?

Wnioski o pomoc będą składane elektronicznie na stronie NFOŚiGW. Wypłata środków nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru. Budżet programu to 5,5 mld zł. W zeszłym roku, dzięki programowi za 2022 r., finansową pomoc otrzymało 195 firm na łączną sumę 2 321 mln zł.

Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r”. został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Dwa rodzaje pomocy

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną.

Pomoc podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze przemysłowym, a pomoc zwiększoną te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności. Będzie ona wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

Do uzyskania pomocy uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3 proc. wartości produkcji sprzedanej.

Kwota pomocy podstawowej wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełniają dodatkowe warunki:

  • prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności.
  • odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.
  • przedstawienie do końca I kw. 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Czytaj też:
Wojna nakręca przemysł zbrojeniowy. Pracownicy kuszeni mieszkaniami i darmowymi obiadami
Czytaj też:
Na rynkach dzień pełen niespodzianek. Zaskoczyły nie tylko dane z polskiego przemysłu

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / ISBNews