Powstaje nowa państwowa agencja. Projekt ustawy w Sejmie

Powstaje nowa państwowa agencja. Projekt ustawy w Sejmie

Obrady Sejmu
Obrady Sejmu Źródło:PAP
Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Agencja ma odkupić aktywa węglowe od spółek.

Ustawa dotycząca gwarancji, udzielanych przez Skarb Państwa za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, stanowi podstawę prawną do udzielania takich gwarancji. W środę Sejm zajął się rządowym projektem ustawy. W czasie drugiego czytania zgłoszono poprawki, dlatego projekt ponownie skierowano do komisji.

Dyskusja w Sejmie

– Ustawa ta ma na celu umożliwienie dalszego procesu transformacji energetycznej. Spółki energetyczne, obciążone tzw. śladem węglowym, mają coraz gorsze możliwości w zakresie pozyskiwania kredytów, ponieważ bankowość w Unii Europejskiej przyjęła kierunek antyemisyjny – powiedział prezentujący raport z posiedzenia komisji poseł Krzysztof Tchórzewski.

Jak mówił, przyjęcie ustawy jest konieczne, żeby zakup aktywów węglowych przez rządową agencję był w ogóle możliwy, a co za tym idzie, żeby Polska miała czas na przeprowadzenie odpowiedzialnej transformacji energetycznej.

– Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, a w gruncie rzeczy drogi i nierentowny monopol węglowy, który będzie rzutował na drogą energię w kolejnych latach w Polsce – powiedziała podczas sejmowej dyskusji posłanka Polski 2050 Paulina Hennik-Kloska.

Powstaje nowa agencja

Utworzenie NABE będzie procesem dwu etapowym. W pierwszym – Skarb Państwa nabędzie od Grup Energetycznych z udziałem Skarbu Państwa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach GIEK, co nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GIEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować jako NABE.

Do NABE mają zostać wydzielone z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. NABE ma działać w formie spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.