Sejm odrzucił senackie veto. Powstanie nowy rejestr Polaków

Sejm odrzucił senackie veto. Powstanie nowy rejestr Polaków

Posiedzenie Sejmu
Posiedzenie Sejmu Źródło:PAP
Sejm odrzucił senackie veto do ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej, która zakłada utworzenie, utrzymywanie i rozwijanie systemu CIE zintegrowanego z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej w zakresie uwierzytelnienia użytkowników.

Za wnioskiem o odrzucenie senackiego veta głosowało 233, 217 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Ustawa zakłada, że system CIE ma być tworzony, utrzymywany i rozwijany przez PFR Portal. Jak wskazano w uzasadnieniu PFR Portal ściśle współpracuje z innymi instytucjami finansowymi, tj. PFR, instytucjami finansowymi, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, w celu informowania, m.in. o rynku emerytalnym, w tym o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Czym jest Centralna Ewidencja Emerytalna

Centralna Informacja Emerytalna ma być „zespołem rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych […]”.

Centralna Informacja Emerytalna ma więc być dostępną dla każdego obywatela platformą, która zbierać będzie wiedzę na temat wszelkich oszczędności emerytalnych.

Użytkownik tego portalu, logując się przy użyciu strony internetowej mObywatel.gov.pl lub aplikacji mObywatel, otrzyma informacje o wszystkich produktach emerytalnych, które posiada oraz o stanie wszystkich zgromadzonych na nich środków. Platforma ma być przy tym dobrowolna i zupełnie nieodpłatna.

Po co nam nowy rejestr?

Jak czytamy w uzasadnieniu, Polacy nie mają komfortu panowania nad całością swoich oszczędności. Wszystko przez rozproszenie informacji o kontach emerytalnych i zebranych na nich środkach w bardzo wielu różnych miejscach. Związaną z tym trudnością jest konieczność pamiętania wszelkich loginów i haseł dostępowych do konkretnych portali i kont.

W uzasadnieniu ustawy wskazano także na istniejący problem związany z niepewnością osób gromadzących oszczędności emerytalne co do tego, czy osoby wskazane przez nich jako uposażone do odbioru, pozostałych po ich śmierci, środków, faktycznie pieniądze te bezproblemowo dostaną.

Czytaj też:
Wiek emerytalny znów tematem kampanii. Zaskakujące prognozy
Czytaj też:
Europejska emerytura coraz bliżej. Decydujący ruch po stronie prezydenta

Źródło: ISBnews