NIK z zawiadomieniem do CBA. Chodzi o fundusz covidowy

NIK z zawiadomieniem do CBA. Chodzi o fundusz covidowy

Marian Banaś
Marian Banaś Źródło: Piotr Molecki
Prezes NIK Marian Banaś zawiadomił Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o wykorzystanie środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała kolejny uderzający w rząd raport. Tym razem chodzi o wykorzystanie i zarządzanie Funduszem Przeciwdziałania COVID-19.

NIK skontrolował wydatkowanie funduszu covidowego

Chaos, brak jawnych i przejrzystych procedur oraz nieefektywne gospodarowanie środkami publicznymi – tak w skrócie NIK opisuje wydatkowanie ogromnych pieniędzy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

„W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie wprowadzono efektywnego systemu zarządzania środkami Funduszu. Skutkiem zaniechania w tym zakresie były przypadki składania zawyżonych zapotrzebowań przez dysponentów i pozostawania niewykorzystanych środków na ich rachunkach przez długie okresy. Główną przyczyną był nieefektywny system wykorzystania środków przekazywanych beneficjentom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w okresie od połowy 2020 r. do połowy 2021 r. Środki przekazano na rachunki bankowe beneficjentów bezpośrednio po rozpatrzeniu wniosków, a zadania inwestycyjne finalizowano po wielu miesiącach, czy nawet latach”. – czytamy w raporcie opublikowanym 28 września przez NIK.

– Pandemia w oczywisty sposób zdominowała nie tylko życie społeczne, wpłynęła też na funkcjonowanie organów administracji publicznej, ochronę zdrowia, oraz wielu innych obszarów działalności państwa. Pragnę podkreślić, że przedstawione okoliczności związane z pandemią, w żaden sposób nie mogą usprawiedliwiać nieprawidłowości, nadużyć, czy niegospodarności ze strony podmiotów publicznych – powiedział prezes NIK Marian Banaś.

Setki miliardów złotych na walkę z pandemią

Jak wskazuje NIK, w okresie, który został objęty kontrolą, wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19wyniosły: w 2020 r. – 110,4 mld zł, w 2021 r. – 53,4 mld zł, a w 2022 r. – 39,2 mld zł. Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2022 wyniosły łącznie blisko 190 mld zł.

W 2022 r. przekazano do Funduszu między innymi wpłatę z budżetu państwa w wysokości blisko 11,7 mld zł, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego – prawie 9,6 mld zł i ze sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych – 9 mld zł, pomniejszając o te kwoty dochody budżetu państwa. Łącznie środki te wyniosły blisko 30,3 mld zł (co stanowiło 77 proc. wpływów Funduszu w 2022 r.). Wpływy te mają charakter jednorazowy i nie zapewniają stałego, pewnego finansowania Funduszu – czytamy w raporcie.

Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia CBA

Jak czytamy w raporcie, NIK zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. „W przedłożonym stanowisku z 21 sierpnia 2023 r. Prezes Rady Ministrów nie odniósł się jednak do wskazanych ryzyk występowania mechanizmów korupcjogennych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami”.

Jak poinformował prezes Najwyższej Izby Kontroli, wnioski z raportu zostały przesłane do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Czytaj też:
Banaś napisał list do Dudy. Chodzi o zarzuty pod adresem Witek
Czytaj też:
Izera ma teren pod budowę fabryki. Firma wygrała przetarg

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / NIK