Grzegorz Puda żegna się ze stanowiskiem. Jarosińska-Jedynak nowym ministrem funduszy

Grzegorz Puda żegna się ze stanowiskiem. Jarosińska-Jedynak nowym ministrem funduszy

Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Źródło: Wprost / Piotr Woźniakiewicz
Premier Mateusz Morawiecki chce, by pracami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kierowała dotychczasowa wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Miałaby zastąpić na stanowisku Grzegorza Pudę.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak w październiku 2020 r. została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 26 października 2020 r. pełni również funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak: kim jest nowa minister?

Nie był to jej debiut na wysokim stanowisku: od 29 listopada 2018 r. do 15 listopada 2019 r. była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r. pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak od początku swojej kariery związana jest z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości. Pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przeszła wszystkie szczeble – od inspektora do dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

Wcześniej pracowała w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn. Jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskała dyplom magistra inżyniera w specjalności inżynieria komunalna. Ukończyła też Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na tej samej uczelni.

Polska dostała 5 mld euro zaliczki

Do jej największych sukcesów należy przygotowanie wniosku do Komisji Europejskiej o wypłatę zaliczki w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Zielone światło zostało udzielone w połowie listopada 2023 roku. Otrzymaliśmy 5 mld euro zaliczki, czyli około 22 mld zł, zaliczki z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. To pieniądze na transformację energetyczną i odejście od paliw kopalnych z Rosji. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na energetykę, w tym: rozwój sieci przesyłowych, inteligentnych sieci energetycznych, OZE (realizowane przez społeczności energetyczne) czy budowę morskich farm wiatrowych.

– Wypłata tych środków to przede wszystkim efekt wielomiesięcznej pracy oraz bardzo skutecznych działań urzędników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Czytaj też:
Nowy rząd Morawieckiego. Nieoficjalnie: Dominują debiutanci
Czytaj też:
Giełda nazwisk przed rekonstrukcją. Są „pewniaki” i spore niewiadome

Opracowała:
Źródło: Wprost