Infrastruktura krytyczna. Dlaczego jej ochrona jest jednym z priorytetów państwa?

Infrastruktura krytyczna. Dlaczego jej ochrona jest jednym z priorytetów państwa?

Elektrownia, infrastruktura krytyczna
Elektrownia, infrastruktura krytycznaŹródło:Shutterstock
Infrastruktura krytyczna to obiekty i instalacje, które pełnią zasadniczą rolę w państwie. Jakie systemy wchodzą w jej skład i co to oznacza dla obywateli?

Infrastruktura krytyczna dotyczy zasobów (obiektów, urządzeń, systemów), które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki państwa. Premier Donald Tusk zapowiedział ostatnio, że na listę infrastruktury krytycznej zostaną wprowadzone przejścia graniczne z Ukrainą. Ma to być odpowiedź na przedłużające się i nasilające protesty rolników, którzy blokują granicę, przez co m.in. niemożliwe jest transportowanie sprzętu, broni czy środków medycznych na Ukrainę.

Co to jest infrastruktura krytyczna?

Infrastruktura krytyczna to systemy (obiekty, urządzenia, instalacje o charakterze rzeczywistym lub cybernetycznym), które pełnią zasadniczą rolę w funkcjonowaniu gospodarki i społeczeństwa. W skład infrastruktury krytycznej wchodzą: obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa, które umożliwiają prawidłowe funkcjowanie administracji i instytucji.

Systemy infrastruktury krytycznej

Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

 • łączności
 • finansów
 • sieci teleinformatycznych
 • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa
 • zaopatrzenia w żywność
 • zaopatrzenia w wodę
 • ochrony zdrowia
 • transportowe
 • ratownicze
 • zapewniające ciągłość działania administracji publicznej
 • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Jaką rolę pełni infrastruktura krytyczna?

Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa, dlatego jej ochrona jest jednym z priorytetów dla rządu. Infrastruktura ta może zostać zniszczona na skutek klęski żywiołowej albo działania człowieka, dlatego państwo powinno za wszelką cenę chronić swoje zasoby. Powinno również dbać o to, by wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury miały charakter możliwie najbardziej krótkotrwały. W innym przypadku zagrożone może być zarówno funkcjonowanie gospodarki, jak i życie obywateli. Każde tego rodzaju wydarzenie może także negatywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju.

Ochrona infrastruktury krytycznej a zarządzanie kryzysowe

Ochrona infrastruktury krytycznej obejmuje współpracę administracji publicznej i współpracę z biznesem tak, by można było wypracować procedury zapewnienia ciągłości funkcjonowania poszczególnych obiektów. Jest to ważne, ponieważ duża część infrastruktury znajduje się w rękach prywatnych.

Czytaj też:
Przejścia graniczne trafią na listę infrastruktury krytycznej. Nowe informacje
Czytaj też:
Transformacja energetyczna. Przykład idzie od dołu