Policjanci zarobią więcej? Ma być 6 tys. zł na starcie

Policjanci zarobią więcej? Ma być 6 tys. zł na starcie

Policja
Policja Źródło:Shutterstock
Dopuszczenie do pracy w Policji obcokrajowców to jeden z pomysłów na to, jak zwiększyć liczbę funkcjonariuszy. Zatrudnieni będą też wkrótce mogli liczyć na podwyżkę wynagrodzenia – i to już od początku służby. Dziś kursanci zarabiają mniej niż żołnierze, co może zniechęcać do podjęcia pracy.

W Polsce brakuje ok. 16 tys. policjantów i nie jest to sytuacja nowa. Problem trwa od kilku lat, więc należy wnioskować, że praca w policji jest uznawana za mało atrakcyjną. Chcąc zwiększyć liczbę chętnych, MSWiA analizuje różne scenariusze, które obniżałyby poziom wejścia do zawodu. Rozważany jest wariant, w którym absolwenci kończący licea w klasach tzw. mundurowych zostaną objęci uproszczonym postępowaniem kwalifikacyjnym (ułatwienie polegałoby na rezygnacji ztestu wiedzy), a test sprawności fizycznej byłby przeprowadzany jeszcze w szkole zaś jego wyniki byłyby wiążące w rekrutacji do Policji. Pojawiły się też propozycje umożliwienia podjęcia pracy obcokrajowcom. Dziś funkcjonariusze muszą mieć polskie obywatelstwo.

Wyższe wynagrodzenia dla policjantów

Kolejną kwestią są finanse. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana została nowelizacja do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 roku dotyczącej szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, które wpłynęły na znaczące podwyżki wynagrodzeń policjantów, obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku. Propozycja trafi teraz do konsultacji międzyresortowych.

Nowelizacja przewiduje średni wzrost uposażeń o 1472 zł brutto.

Jeśli przepisy wejdą w życie, policjanci będą zarabiać więcej już od pierwszego dnia. Kursant zaszeregowany na najniższym stanowisku otrzymuje uposażenie równające się 1,433 krotności kwoty bazowej, co daje 2993,20 zł. Dodatkowo policjanci otrzymują stawkę dodatku za stopień posterunkowego w wysokości 0,96 krotności kwoty bazowej (2005,22 zł). Łącznie daje to sumę 4998,42 zł. Porównując to wynagrodzenie do uposażenia żołnierza odbywającego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, które wynosi 6000 zł brutto, policjant w trakcie kursu otrzymuje o tysiąc złotych mniej.

Czytaj też:
Wjechał samochodem na polską plażę. Zapłaci 10 tys. złotych
Czytaj też:
Ujawniono raport NIK o policji za czasów PiS. „Nie zostawia suchej nitki”

Źródło: Wprost