Wielkie zmiany dla Ukraińców w Polsce od 1 lipca. Rząd obcina dopłaty

Wielkie zmiany dla Ukraińców w Polsce od 1 lipca. Rząd obcina dopłaty

Ukraińcy w Polsce
Ukraińcy w Polsce Źródło: Shutterstock
Od poniedziałku 1 lipca zmieniają się zasady pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Od poniedziałku 1 lipca zmieniają się przepisy tzw. ustawy pomocowej dla uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu wojny trafili do Polski. W myśl nowych przepisów przedłużona zostanie legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce do 30 września 2025 r. Uchodźcy wojenni nadal będą mogli liczyć na wsparcie w zakresie zakwaterowania, lecz będzie ono w kilku kwestiach inne niż oferowane do tej pory. Wynika to z konieczności dostosowania legislacji do obecnych wyzwań.

Rząd obcina dopłaty

Od 1 lipca zakończy się wypłacanie świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy w lokalach prywatnych. Do końca lipca można jednak składać wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca br. kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach. MSWiA tłumaczy, że w ostatnich miesiącach maleje liczba wnioskodawców o to świadczenie, a pula wolnych miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania rośnie. Stąd decyzja o zakończeniu tej formy pomocy.

Zmiana zasad pomocy Ukraińcom od 1 lipca. Najważniejsze zmiany

  • Czy obywatele Ukrainy, którzy uciekli przed wojną mogą nadal legalnie przebywać w Polsce?

Tak. Przepisy obowiązujące od 1 lipca br. przedłużają legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce do 30 września 2025 r.

  • Czy obywatele Ukrainy nadal mogą liczyć na wsparcie w postaci zakwaterowania?

Tak, zmienia się tylko forma tej pomocy. Kontynuowana będzie tylko jedna forma zakwaterowania, w obiektach prowadzonych na polecenie wojewodów. Ograniczony został także katalog sytuacji, w których taka forma wsparcia może zostać udzielona całkowicie bezpłatnie

  • Czy nadal mogę otrzymać świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy po 1 lipca?

Nie. 30 czerwca br. zakończy się okres, za który można otrzymać wsparcie na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Świadczenie to miało charakter nadzwyczajny i z czasem utraciło swoje pierwotne znaczenie.

  • Co z osobami, które będą potrzebowały wsparcia po wejściu w życie nowych przepisów?

Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia mogą się zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy. Wskaże im wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, dostosowanym do potrzeb danego uchodźcy. Można to zrobić przez ogólnie dostępne infolinie.

  • Czy w Polsce nadal działają ośrodki zbiorowego zakwaterowania?

Tak. Na terenie kraju funkcjonują różnego rodzaju obiekty zbiorowego zakwaterowania, w tym obiekty przeznaczone np. dla grup wymagających specjalnych warunków.

  • Jestem obywatelem Ukrainy i potrzebuję skorzystać z obiektu zbiorowego zakwaterowania. Gdzie powinienem się zgłosić?

Taki wniosek powinien być składany bezpośrednio do urzędu wojewódzkiego. Numery infolinii dla uchodźców z Ukrainy potrzebujących wsparcia zostały opublikowane na stronie MSWiA oraz stronach urzędów wojewódzkich.

  • Co z osobami z niepełnosprawnościami, które uciekły przed wojną?

Mogą liczyć na wsparcie. Właściwy miejscowo wojewoda wskaże im wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, dostosowanym do jego potrzeb. Każdy wojewoda będzie mógł podpisać także z organizacjami pożytku publicznego dodatkową umowę, która zagwarantuje zakwaterowanie osobom z niepełnosprawnościami, ich opiekunom i osobom starszym w ośrodkach poniżej 10 osób.

Wymóg dotyczący minimalnej liczby osób nie dotyczy także obiektów, które są własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych. Ważne: organizacja pożytku publicznego, aby podpisać umowę musi istnieć minimum 24 miesiące.

Czytaj też:
Ukraina opracowuje plan zakończenia wojny. Zełenski mówi o szczegółach
Czytaj też:
Kluczowa umowa z Ukrainą „praktycznie dopięta”. Tusk spotka się z Zełenskim

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji