Fed obniżył stopę funduszy federalnych

Fed obniżył stopę funduszy federalnych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bank centralny Stanów Zjednoczonych Federal Reserve (Fed) obniżył stopę podstawową o 0,75 pkt. proc. do 3,5 proc., co ma służyć odsunięciu groźby recesji w gospodarce amerykańskiej.

Stopa podstawowa (federal funds rate) dotyczy oprocentowania doraźnych kredytów, udzielanych sobie nawzajem przez banki komercyjne w ramach obracania saldami ich rezerw w Fed.

Stopa ta jest obecnie najniższa od września 2005 roku.

Stopę oprocentowania pożyczek, udzielanych bankom komercyjnym przez Fed (czyli stopę dyskontową), obniżono we wtorek również o trzy czwarte punktu procentowego, do 4 proc.

Po wcześniejszych trzech redukcjach stopy podstawowej - o 0,50 pkt. proc. 11 września, o 0,25 pkt. 31 października i o 0,25 pkt. proc. 11 grudnia - Fed deklarował, iż powinny one wystarczyć dla ożywienia gospodarki.

Potanienie kredytu traktowane jest w USA jako najważniejsze narzędzie w walce ze skutkami kryzysu na rynku kredytów hipotecznych, spowodowanego niewypłacalnością licznych wierzycieli. Jednak obniżka stóp procentowych skutkuje również spadkiem rentowności emitowanych przez władze USA obligacji skarbowych - podstawowego środka finansowania deficytu budżetowego.

Zgodnie z normalną praktyką, amerykańskie banki komercyjne zareagowały na obniżkę stóp Fed redukcją podstawowej stopy oprocentowania swych kredytów dla firm i klientów indywidualnych (prime rate) również o trzy czwarte punktu procentowego, do 6,50 proc.

ab, pap

 0

Czytaj także