PKB za 2007 rok wyniesie ok. 6,5 proc.

PKB za 2007 rok wyniesie ok. 6,5 proc.

Dodano:   /  Zmieniono: 
Według wstępnych szacunków PKB w 2007 r. był realnie wyższy o ok. 6,5 proc. w porównaniu z 2006 r. - wynika z danych opublikowanych w środę przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Prezes GUS Józef Oleński wyjaśnił w środę na konferencji prasowej, że na wzrost PKB złożyła się działalność ekonomiczna prowadzona w sektorach przedsiębiorstw.

"W przemyśle i w budownictwie obserwowaliśmy wysoką dynamikę produkcji. Umocniły się pozytywne tendencje w budownictwie mieszkaniowym. Obserwowaliśmy wysoką dynamikę usług rynkowych a to przełożyło się na korzystną sytuację finansową przedsiębiorstw" - powiedział Oleński.

Dodał, że również w rolnictwie odnotowany został wzrost produkcji, pomimo, że w niektórych dziedzinach ograniczany był on limitami Unii Europejskiej. "Nastąpiła poprawa relacji cen między środkami do produkcji rolnej a cenami skupu produktów rolnych" - powiedział.

Oleński podkreślił, że 6,5 proc. wzrost PKB został uzyskany w warunkach bezinfalcyjnych.

Wiceprezes GUS Halina Dmochowska podkreśliła, że "w końcówce roku trochę słabszy był wpływ spożycia, w tym indywidualnego, niż w poprzednich okresach". "Wzmocnił się wpływ akumulacji. Nie wykluczam ujemnego wpływu zapasów" - powiedziała na konferencji.

"W strukturze PKB w całym roku udział rolnictwa jest prawdopodobnie nieco niższy niż rok wcześniej. Udział przemysłu trochę wyższy. Rośnie udział budownictwa, usług rynkowych przy spadku udziału usług nierynkowych" - dodała.

Oleński powiedział, że PKB w 2007 roku dotyczy 38 mln 115 tys. ludzi. W latach 2006-2007 GUS zaobserwował dodatni przyrost naturalny.

"Czynnik demograficzny jest traktowany przez współczesnych ekonomistów jako podstawowy czynnik rozwoju i wzrostu, dlatego fakt dodatniego przyrostu naturalnego trzeba odnotować" - dodał.

Według danych GUS, w 2006 r. w porównaniu z 2005 r. wzrost PKB wyniósł 6,2 proc. Wartość dodana w gospodarce narodowej w 2007 r. była realnie wyższa w porównaniu z 2006 r. o 6,6 proc.

Z prognozy Ministerstwa Finansów wynikało, że w IV kwartale ubiegłego roku PKB wzrósł o 5,9 proc. Natomiast w całym 2007 roku gospodarka odnotowała wzrost o 6,4 proc., a w 2008 roku wyhamuje do 5,3 proc., przy czym w I kwartale wzrost PKB sięgnie 5 proc., a w II kwartale 5,5 proc.

W 2007 r. wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o ok. 7,7 proc., w porównaniu z 2006 r., wobec 10 proc. w 2006 r.

Wartość dodana brutto w budownictwie w 2007 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła o ok. 15,6 proc., wobec 12,5 proc. w 2006 r.

W 2007 r. w sektorze usług rynkowych wartość dodana brutto w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła o ok. 6,9 proc.. W 2006 r. odpowiednio wzrost ten wyniósł 5,3 proc.

W 2007 r. popyt krajowy wzrósł realnie o ok. 7,3 proc., przy wzroście PKB o ok. 6,5 proc. W 2006 r. wzrost popytu krajowego wyniósł 7,3 proc., przy wzroście PKB o 6,2 proc.

Spożycie ogółem w 2007 r. przekroczyło poziom ubiegłoroczny o ok. 4,2 proc., w tym spożycie indywidualne o ok. 5,2 proc. (w 2006 r. odpowiednio: 5,1 proc. oraz 4,9 proc.).

W 2007 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o ok. 20,4 proc., wobec wzrostu o 15,6 proc. w 2006 r. Stopa inwestycji w gospodarce narodowej zwiększyła się z 19,7 proc. w 2006 r. do ponad 22 proc. w 2007 r.

ab, pap