Spadają aktywa otwartych funduszy emerytalnych

Spadają aktywa otwartych funduszy emerytalnych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Aktywa otwartych funduszy emerytalnych (OFE) spadły w czerwcu 2008 roku o 3,73 mld zł, czyli o 2,7 proc. do 136,4 mld zł - poinformowała spółka Analizy Online.

 

Analizy Online podały, że w czerwcu wartość środków zarządzanych przez OFE kształtowały trzy czynniki: przelewy z ZUS, wynik zarządzania, a także rozliczenia sesji transferowych.

"Według naszych szacunków w tym miesiącu największe znaczenie z wymienionych powyżej czynników miał wynik z zarządzania, który zredukował wartość zarządzanych aktywów niemal o -6 mld zł. Taki wynik z inwestycji zarządzających jest drugim najgorszym w całej historii rynku funduszy emerytalnych, rekord padł bowiem w styczniu i był gorszy o prawie -0,5 mld zł" - napisano.

W czerwcu wartość środków przekazanych z ZUS do OFE wyniosła w sumie 1,17 mld zł. W ramach czerwcowych przepływów 926 mln zł stanowiła gotówka, a blisko 240 mln zł trafiło do funduszy w postaci obligacji z majowej listy, które fizycznie zostały przekazane do OFE w czerwcu.

Drugą przyczyną, która w czerwcu pozytywnie wpłynęła na wartość aktywów netto funduszy były rozliczenia dodatnich przepływów, towarzyszących majowej sesji transferowej. Według szacunków Analiz Online w ślad za osobami, które zdecydowały się na zmianę funduszu przepłynęło między OFE około 1,15 mld zł.

Analizy Online podały, że w czerwcu wszystkie działające na polskim rynku fundusze odnotowały spadek wartości jednostek rozrachunkowych.

pap, keb

 0

Czytaj także