UE pomoże rybakom

UE pomoże rybakom

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministrowie rybołówstwa krajów UE przyjęli w trybie pilnym plan pomocy i restrukturyzacji rybołówstwa stojącego w obliczu kryzysu wywołanego szybkim wzrostem cen paliwa.

 

Koszty programu, którego realizacja będzie rozłożona na kilka lat, wyniosą ok. 2 mld euro.

Ok. 1,4 mld euro pochodzić będzie z funduszy już istniejących w budżecie UE, ale wydawanych w sposób bardziej elastyczny i szybki. Pozostałe 600 mln euro ma  pochodzić z środków, którymi dysponuje Komisja Europejska.

Według źródeł dyplomatycznych, plan przyjęto niejednomyślnie - Austria, Szwecja i Dania głosowały przeciwko.

pap, keb

 0

Czytaj także