24 mld euro dla firm

24 mld euro dla firm

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Photos.com
Około 24 mld euro trafi do przedsiębiorców z pieniędzy unijnych, przeznaczonych na lata 2007-2013 - powiedział na konferencji prasowej wiceminister rozwoju regionalnego Jarosław Pawłowski.

"To są pieniądze dla przedsiębiorców i ich najbliższego otoczenia. Chodzi o  instytucje: finansowe, transferu technologii oraz innowacyjnych badań (zajmujących się wdrażaniem nowych technologii w firmach), przygotowujące oferty inwestycyjne oraz tereny pod inwestycje" - powiedział.

Dodał, że środki te są również skierowane dla inwestorów zagranicznych, którzy chcą realizować swoje projekty na terenie Polski.

Pawłowski przypomniał, że dzięki wsparciu unijnemu na lata 2004- 2006, 7,5 tys. przedsiębiorstw udało się rozwinąć swoją działalność, a 180 tys. skorzystać ze szkoleń i specjalistycznego doradztwa.

W Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) od stycznia 2009 roku ma powstać Główny Punkt Informacyjny dla inwestorów zagranicznych, którzy będą chcieli skorzystać z pieniędzy unijnych na lata 2007-2013.

Ułatwieniem dla zagranicznych firm ma być również opublikowany przez PAIiIZ i  resort rozwoju regionalnego przewodnik "Fundusze europejskie dla  przedsiębiorców". Informator objaśnia, jaki rodzaj projektu może uzyskać unijne dofinansowanie.

Przewodnik został wydany w wersji polskiej i angielskiej; w najbliższym czasie ma się doczekać publikacji francuskiej oraz niemieckiej.

W opracowaniu przedsiębiorcy mogą znaleźć informacje o dotacjach na: inwestycje badawczo-rozwojowe, ochronę środowiska, transport, uzyskanie patentu i praw autorskich, na rozwój parków przemysłowych, kadr oraz wsparcie eksportu i  otoczenia biznesu.

Prezes PAIiIZ Paweł Wojciechowski podkreślił, że jego Agencja chce szczególnie promować wśród inwestorów zagranicznych unijny program "Rozwój Polski Wschodniej". Jest on skierowany do pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. 0,5 mld euro ma trafić na innowacje oraz rozwój klastrów w tych regionach w latach 2007-2013.

Klastry to przestrzennie skoncentrowane grupy przedsiębiorstw, instytucji i  organizacji, powiązanych siecią zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom m.in. trwałą przewagę konkurencyjną.

ab, pap, ND

 0

Czytaj także