Plusy i minusy kredytów bankowych

Plusy i minusy kredytów bankowych

fot. Photos.com
Kredyt bankowy jest najbardziej powszechnym źródłem finansowania wśród polskich przedsiębiorców. Jak każdy instrument finansowy, ma swoje mocne i słabe strony. Inne alternatywne źródła finansowania mogą być często korzystniejsze cenowo i podatkowo, jednak w wielu przypadkach tylko kredyt bankowy może być dostępnym rozwiązaniem na sfinansowanie skomplikowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Zalety kredytu
- produkty bankowe dostosowane do wielkości i charakteru firmy
- możliwość otrzymania środków na sfinansowanie bardziej złożonych inwestycji (kredyt inwestycyjny)
- w trakcie ubiegania się o kredyt bankowy zyskuje się niezależną opinię banku o przedsięwzięciu. Na tym etapie istnieje jeszcze możliwość poprawy wszelkich niedociągnięć. Czasami bywa tak, że kredytobiorca po zasięgnięciu rady specjalistów rezygnuje z inwestycji, gdyż dochodzi do wniosku, że jest ona nieopłacalna
- bank oferuje możliwość skorzystania z usług doradcy kredytowego. Jego pomoc może być potrzebna przy pisaniu biznes planu, czyli dokumentu wchodzącego w skład wniosku kredytowego
- pomocny w zachowaniu płynności finansowej firmy (kredyt obrotowy)
- raty kredytu inwestycyjnego powiększają wartość inwestycji, co wpływa na powiększenie wartości majątku oraz możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych

Wady kredytu
- dla młodej firmy kredyt bankowy jest praktycznie niedostępny. Brak zdolności kredytowej oznacza małe szanse na pozyskanie środków od banku. Szanse pojawiają się dopiero, kiedy firma przedstawi odpowiednie zabezpieczenia rzeczowe czy poręczenie.
- długotrwały proces rozpatrzenia wniosku kredytowego
- formalności oraz zbieranie potrzebnej dokumentacji (wniosek kredytowy, dokumenty firmowe)
- problemy z ustanowieniem zabezpieczeń kredytu
- kredyt bankowy pogarsza zdolność kredytową
- stałe obciążenie, raty i odsetki trzeba regularnie spłacać
- oprocentowanie kredytu szczególnie obrotowego jest wysokie
- zmianie w trakcie trwania umowy kredytu w wyniku: zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez GUS; zwiększenia kosztu obsługi rachunku w wyniku zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych; zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem umowy za pośrednictwem firm współpracujących z bankiem, wprowadzenie nowych przepisów prawnych.
- koszt kredytu zmienia sie ze względu na wahania stóp procentowych. W przypadku rosnących stóp wzrasta koszt kredytu o zmiennym oprocentowaniu

Źródło: „Jak poprawić płynność finansową w firmie", raport IPO.pl
 1

Czytaj także